AmfiteatrZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Chór II st.

Chór „Krakowska Młoda Filharmonia” tworzą uczniowie szkół II st. Chór pracuje pod kierunkiem pana Marka Kluzy.
W swoim repertuarze chór posiada między innymi:

  • Polskie pieśni liryczne, patriotyczne i ludowe( F. Chopin, E. Pankiewicz, I. J. Paderewski, St. Wiechowicz, St. Moniuszko)
  • J. Brahms – Zigeuner Lieder i Liebeslieder
  • B. Bartok – Vier slowakische volkslieder
  • Pieśni i motety angielskie, rosyjskie i francuskie (R.V. Williams, E. Elgar, J. Ireland, Ch. Stanford, A. Areński, N. Rimski-Korsakow, C. Saint-Saens)
  • Kolędy i pastorałki polskie
  • Muzykę filmową

Przykładowe koncerty chóru to:

  • Listopad 2012 roku Frankfurt nad Menem – polskie pieśni liryczne
  • Styczeń 2013 roku, Warszawa Filharmonia Narodowa – koncert kolęd polskich (wraz z orkiestrą szkolną i Bocheńskim Chórem Kameralnym Salt Singers)
  • Listopad 2016 roku Frankfurt nad Menem oraz Nancy we Francji
  • 2017 rok — wraz z innymi chórami i orkiestrą szkolną nagranie płyty z pieśniami Maryjnymi