Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Zebranie Rady Rodziców

Rada Rodziców

przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

w Krakowie

serdecznie zaprasza

na

Zebranie Rady

które odbędzie się w budynku szkoły

(dokładne miejsce do potwierdzenia)

w dniu 27 kwietnia 2022

o godzinie 18:30

Prosimy o zapewnienie obecności przynajmniej 1 osoby z każdej klasy.

W przypadku nieobecności członka trójki klasowej uprzejmie prosimy o zapewnienie obecności osoby, która – występując w imieniu klasy – zapewni przekazanie punktów do dyskusji ze strony klasy oraz poinformowanie klasy o przebiegu zebrania.