Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Zebranie Rady Rodzców

Rada Rodziców
przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
w Krakowie

serdecznie zaprasza
na
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady
które odbędzie się w budynku szkoły
(dokładne miejsce do potwierdzenia)
w dniu 23 września 2021
godzina 18:00

Prosimy o zapewnienie obecności przynajmniej 2-3 osób z każdej
klasy – uczestnictwo NIE JEST ograniczone do grona wybranych
właśnie „trójek klasowych”. – Serdecznie zachęcamy aby pojawiły się
osoby, które mogą i wyrażają wolę aktywnego włączenia się w życie
Szkoły