Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

historia

Zadanie pisemne do 19 marca

Proszę przeczytać rozdziały 22 i 23 z podręcznika i pisemnie odpowiedzieć na pytanie:

1. Porównaj prawa i obowiązki poszczególnych grup społecznych. Wyjaśnij, które były największe, które najcięższe, a na kim spoczywała największa odpowiedzialność.

Zadanie pisemne do 24 marca

Proszę przeczytać rozdział 24 z podręcznika i pisemnie odpowiedzieć na pytania:

2. Wyjaśnij wpływ sporu z papiestwem na losy cesarstwa.

Zadania proszę przesłać na ggmis@op.pl