Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

WOS

Zadanie pisemne do 20 marca:

1. Proszę uważnie przeczytać rozdział w podręczniku „Sądy i trybunały” i zapoznać się z rozdziałem VIII Konstytucji RP. Następnie proszę o krótkie wypracowanie: „Realizacja niezawisłości sędziowskiej w Polsce w świetle Konstytucji RP.”

Zadania proszę przesłać na ggmis@op.pl

 Zadanie pisemne do 24 marca

1. Proszę przeczytać czym są organizacje pozarządowe i jaka jest ich rola w dbaniu o obywateli i ich prawa. Proszę przygotować prezentację (na 15 slajdów) o dowolnie wybranej organizacji pozarządowej. Zadania sprawdzę po powrocie.

 link

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-organizacje-pozarzadowe-czym-jest-stowarzyszenie-a-czym-fundacja