Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

język polski

Zadania utrwalające z gramatyki,  a także fragment  „Tędy i owędy”  Melchiora  Wańkowicza do przeczytania i opracowania.

Zadania dla klasy II OSM II st.


Bardzo proszę, aby prace literackie zostały napisane na komputerze i w takiej formie przesłane na mój adres mailowy:

Arkusz 1-2

arkusz należy wydrukować, zadania wykonać

Prace z arkusza, który przekazałam w środę -11.03 proszę przesłać do najbliższego piątku (20.03), z arkusza OPERONU do 26.03, pozostałe zadania sprawdzę w szkole.