Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

historia

Zadanie pisemne do 19 marca
Przeczytanie rozdziałów z podręcznika nr 19 i 20.
Krótka odpowiedź na pytania: 4/142, 8/143 i polecenie B ze strony 146.
Polecenie A ze strony 154.
Wszystko w jednym pliku. Nie więcej niż 2 strony.
Sposób rozliczenia
1. Proszę o przesłanie mailem do 20 marca na ggmis@op.p

Zadanie pisemne do 24 marca
1. Przeczytanie rozdziałów z podręcznika nr 21 i 22.
lKrótka odpowiedź na pytania: 8/159 i polecenie B ze strony 162. Polecenie B i C ze strony 168.
Wszystko w jednym pliku. Nie więcej niż 2 strony.1.
Sposób rozliczenia
Proszę o przesłanie mailem do 25 marca na ggmis@op.pl

linki
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382