Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW 2022

Spotkanie organizacyjne rodziców uczniów przyjętych do klasy I OSM I stopnia odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w budynku szkoły

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ KANDYDATÓW 2022 – Zakwalifikowani

OSM I st. klasa 1- podział na klasy 

Osoby nieumieszczone na liście proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły.

NIEZAKWALIFIKOWANI