Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne do klasy I OSM II stopnia w systemie 4-letniego liceum (dawniej kl. III)  w oparciu o podstawę programową:

 EGZAMIN  USTNY

 1. ROZPOZNAWANIE:
  • interwały proste i złożone (grane pojedynczo )
  • trójdźwięki i ich przewroty (grane w układzie skupionym )
  • charakterystyczne formy Dominanty (septymowa– i jej przewroty, septymowa z sekstą zamiast kwinty, nonowa– grane w układzie skupionym )
  • kadencje (doskonała, wielka doskonała, plagalna, zwodnicza, zawieszona)
  • dźwięki w tonalnej, jednogłosowej melodii (melodia może zawierać niewielkie rozszerzenia tonalności)
 2. REALIZACJA GŁOSEM ĆWICZEŃ SOLFEŻOWYCH :
  • jednogłosowych (tonalnych, możliwa rozszerzona tonalność)
 3. REALIZACJA PRZEBIEGU RYTMICZNEGO W TAKTACH PROSTYCH I ZŁOŻONYCH :
  • ósemkowych, ćwierćnutowych i półnutowych
  • regularnych i nieregularnych
  • z zastosowaniem grup niemiarowych (triola, duola )
 4. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE:
  • gam (odmiany, chromatyzacja)
  • skal (modalne, pentatonika, cygańskie, całotonowa, góralska)
  • budowy interwałów i akordów

 

EGZAMIN  PISEMNY

 1. DYKTANDO PAMIĘCIOWE:
  • jednogłosowe (6– 8 taktów , grane 5– 6 razy w zależności od długości )
  • tonalne (możliwe pojedyncze alteracje)
 2. DWUGŁOSOWE:
  • tonalne (4 takty, grane w całości, 6– 8 razy w zależności od stopnia komplikacji)
 3. DYKTANDO RYTMICZNE:
  • jednogłosowe (6– 8 taktów, zawierające grupy szesnastkowe, podstawowe niemiarowe, pauzy)
  • dwugłosowe (4 takty, do uzupełnienia )
 4. ANALIZA HARMONICZNA:
  • rozpoznawanie podstawowych kadencji
  • pozycji akordu

 

Wymagania egzaminacyjne do klasy I PSM II stopnia w oparciu o podstawę programową:

EGZAMIN  USTNY

 1. ROZPOZNAWANIE:
  • interwały proste ( grane pojedynczo, melodycznie i harmonicznie )
  • trójdźwięki ( durowy i mollowy we wszystkich postaciach, zwiększony i zmniejszony w postaci zasadniczej ; grane pojedynczo, melodycznie i harmonicznie, w układzie skupionym )
  • Dominanta septymowa we wszystkich postaciach ( grane pojedynczo, melodycznie i harmonicznie, w układzie skupionym )
  • dźwięki w tonalnej jednogłosowej melodii
  • krótkie struktury metro – rytmiczne (  w taktach prostych i złożonych, zawierające grupy charakterystyczne dla metrum ósemkowego i ćwierćnutowego)
 2. REALIZACJA PRZEBIEGU RYTMICZNEGO W TAKTACH PROSTYCH I ZŁOŻONYCH:
  • ósemkowych, ćwierćnutowych
  • regularnych
  • z zastosowaniem grup niemiarowych ( triola, duola )
 3. REALIZACJA GŁOSEM ĆWICZEŃ SOLFEŻOWYCH:
  • jednogłosowych ( tonalnych )
 4. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE:
  • gam ( dur naturalna, moll harmoniczna, dorycka, eolska, melodyczna )
  • budowy interwałów i akordów

   

EGZAMIN   PISEMNY

 1. DYKTANDO PAMIĘCIOWE:
  • jednogłosowe ( tonalne, czterotaktowe, grane 4 – 5 razy )
 2. DYKTANDO DWUGŁOSOWE  –  DO UZUPEŁNIENIA:
  • tonalne, czterotaktowe, grane w całości i połowy – odpowiednio: 1 – 4 każda połowa – 1 )
 3. DYKTANDO RYTMICZNE:
  • jednogłosowe, czterotaktowe , realizowane jw.: 1 – 4 – 4 -1
 4. ROZPOZNAWANIE I ZAPISYWANIE SYMBOLAMI:
  • interwałów
  • trójdźwięków
  • Dominanty septymowej
  • odmian gam
  • metrum
 5. KOREKTA BŁĘDÓW:
  • korekta znaków chromatycznych ( np. znaki przygodne w odmianach gam mollowych )
  • elementów notacji ( klucze, pauzy, znaki przykluczowe, grupowanie wartości rytmicznych )

 

 

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2022-2023  Z TEORII MUZYKI  PRZEPROWADZONY BĘDZIE W FORMIE USTNEJ.

 

 

Wymagania egzaminacyjne sekcji fortepianu dla kandydatów do OSM II stopnia i PSM II st. w oparciu o podstawę programową:

 1. Utwór polifoniczny epoki baroku.
 2. Forma sonatowa (allegro sonatowe, rondo lub wariacje).
 3. Etiuda lub utwór wirtuozowski.
 4. Utwór dowolny.

PROGRAM NALEŻY WYKONAĆ Z PAMIĘCI.

Wymagania egzaminacyjne sekcji instrumentów smyczkowych dla kandydatów do OSM II stopnia i PSM II stopnia w oparciu o podstawę programową:

Gitara  kl. I PSM II st.:

 1. Etiuda.
 2. Utwór dowolny.

Gitara  kl. I OSM II st. (dawniej III):

 1. Etiuda
 2. Dwa utwory dowolne zróżnicowane pod względem epoki.

Skrzypce 

 1. Dowolnie wybrana gama w trzech oktawach, pasaże, dwudźwięki (tercje, seksty, oktawy)
 2. Etiuda lub kaprys.
 3. Koncert – część I lub II i III

Wiolonczela

 1. Dowolnie wybrana gama w trzech oktawach, pasaże.
 2. Etiuda.
 3. Koncert: I lub II i III cz.

Dopuszcza się zamiennie zamiast koncertu dwie kontrastujące części sonaty

Altówka

 1. Gama, pasaże.
 2. Etiuda.
 3. Koncert: I lub II i III cz.

Dopuszcza się zamiennie zamiast koncertu dwie kontrastujące części sonaty.

PROGRAM NALEŻY WYKONAĆ Z PAMIĘCI.

 

Wymagania egzaminacyjne sekcji instrumentów dętych dla kandydatów do OSM II stopnia i PSM II stopnia w oparciu o podstawę programową:

 

 1. Gama durowa lub molowa (harmoniczna) grana od każdego stopnia non legato i legato w szybkim tempie (wybór z gam przynajmniej do czterech znaków)
  • trójdźwięk toniczny- zasadniczy i w przewrotach
  • czterodźwięk septymowy- w przewrotach
  • czterodźwięk zmniejszony na VII st. (w gamie molowej)

  W miarę możliwości – gama w interwale tercji.

 2. Dwie etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych.
 3. Jeden większy utwór cykliczny lub dwa krótkie utwory o zróżnicowanym charakterze.

 

 

Wymagania egzaminacyjne wydziału wokalnego:

Prezentacja przygotowanych  dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze.

Kandydaci przynoszą na egzamin nuty akompaniamentu (wyciąg fortepianowy) wykonywanych utworów.