Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

UWAGA ! KONSULTACJE DLA RODZICÓW !

W środę  10 kwietnia w godz. 17.00 do 20.00 odbędą się konsultacje nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów teoretycznych dla rodziców uczniów OSM I i II st.

OSM I st.

Kl. IA    –

Kl. IB     godz. 18.00    s. A125

Kl. IIA    –

Kl. IIB    godz. 17.30    s. B025

Kl. IIIA   godz. 17.00    s. B024

Kl. IIIB   godz. 17.30    s. BB25

Kl. IVA   godz.  17.00    s. A110

Kl. IVB   godz.  17.00    s. A065

Kl. VA    godz.  17.30    s. A064

Kl. VB    godz. 17.30     s. A111

Kl. VIA   godz. 17.00     s. A112

Kl. VIB   godz. 17.15     s. A109

Kl. VII    godz.  17.30    s. A108

Kl. VIII   godz.  17.15    s. A106

OSM II st.

Kl. I      godz. 17.30    s.  A082

Kl. II     godz. 17.30    s.  B108

Kl. III    godz. 18.00    s.  B209

Kl. IV   godz.  17.00    s.  B205

Kl. V    –

Kl.VI    godz.   17.00   s.  B023