Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

01.09    –  rozpoczęcie roku szkolnego

10.09 – Festyn w Mogile  –  występ chóru – p. Diana Mrugała

10.09 – koncert orkiestry szkolnej II st. w NCK

12 – 18.09 Promyki Krakowa – wyjazd do Arnhem

21.09 – spotkanie z kierownikami sekcji

27.09 – warsztaty p. Karin-Kałucka ?

29.09 – warsztaty perkusyjne z p. Ryszardem Habą

26 – 30.09  wybory do Samorządu Uczniowskiego

06.10 – ślubowanie  kl.  IA i I B  OSM  I st.

13.10 – uroczysta  konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10.11  – koncert z okazji Dnia Niepodległości

10.11Święto Niepodległości – występ przygotowany przez kl. IV i V OSM II st.

10.11    koncert orkiestry szkolnej II st. w Filharmonii – pieśni patriotyczne

18 -19.11 Konkurs Zespołów Kameralnych „Wokół Haydna”

XII – I Przesłuchania śródroczne

grudzień – akcja charytatywna na rzecz noclegowni w Nowej Hucie

1.12  warsztaty pianistyczne z prof. Joanną Ławrynowicz-Just /UMCF/

23.12 – 31.12  przerwa   świąteczna

20.01 – termin klasyfikacji  /wpisanie  ocen  do dzienników/

25.01  Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki  klasyfikacji śródrocznej

21.01 – studniówka kl. VI OSM II st.

30.01 – 12.02 – ferie zimowe

04.02 – 11.02 – szkolny obóz narciarski

13.02   –   rozpoczęcie II półrocza

Luty, marzec – akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt „Psie Pole” w Racławicach

14.03    koniec nauki  i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.

15.03  Rada Plenarna  (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

20.03 – 20.04  egzaminy  dyplomowe  OSM  II st.

15.04   Dzień Otwarty Szkoły

06 – 11.04  wiosenna  przerwa świąteczna

17.04 klasyfikacja VI rok PSM II st.

18.04 – ogólnopolski test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów klas VI OSM i PSM I st. oraz dla uczniów kl. IV PSM I st.

19.04  Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)

21.04 – 19.05 egzaminy  dyplomowe PSM  II st.

28.04   rozdanie dyplomów kl. VI OSM II st.

04.05 – 23.05  egzamin  maturalny

08.05 – 06.06  egzaminy  promocyjne

16.05 – ogólnopolski test z zasad muzyki z elementami edycji nut dla uczniów klas VIII OSM I st. oraz klas II  OSM II st. i PSM II st.

17-23.05  zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)

23 – 24 – 25.05  (wtorek, środa, czwartek)  – egzamin ósmoklasisty

26.05  –    rozdanie dyplomów PSM II st.

29.05 – 02.06  egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do  OSM i PSM I st.

07.06     termin wystawienia ocen końcowych

12.06     Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,

13.06     Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny

15.06   Konferencja Plenarna  Rady  Pedagogicznej 14.00

23.06    zakończenie roku dla całego zespołu

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

 

dla całego zespołu szkół:  31 października, 2 maja,  9 czerwca

dla OSM I st. – 23 – 24 – 25 maja

dla OSM II st. – 4 – 5 – 8 maja