Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

01.09       rozpoczęcie roku szkolnego

24 – 30.09  wybory do Samorządu Uczniowskiego

13.10   uroczysta  konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

termin do ustalenia

28.10   ślubowanie  kl.  IA i I B  OSM  I st.

10.11   Święto Niepodległości – projekt przygotowany przez kl. IV OSM II st.

termin i forma do ustalenia     –      konsultacje dla rodziców

termin i forma do ustalenia – akcja charytatywna na rzecz noclegowni w Nowej Hucie

7.12  – 11.01   badanie wyników  –   przesłuchania   półroczne I st.

23.12 – 3.01  przerwa   świąteczna

04.01 – 15.01 – ferie zimowe

22.01 – termin klasyfikacji  /wpisanie  ocen  do dzienników/

25.01  Rady  Przygotowawcze  OSM  I i II st.

27.01  Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki  klasyfikacji śródrocznej

27.01    zebrania  z  rodzicami

30.01    studniówka  kl. VI OSM  II

01.02      rozpoczęcie II półrocza

termin do ustalenia    akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt

12.03    koniec nauki  i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.

15.03  Rada Plenarna  (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

17.03 – 22.04  egzaminy  dyplomowe  OSM  II st.

01 – 06.04  wiosenna  przerwa świąteczna

10.04   Dzień Otwarty Szkoły

14.04  Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)

termin i forma do ustalenia –  konsultacje dla rodziców

30.04   rozdanie dyplomów i zakończenie roku szkolnego kl. VI OSM II st.

04 – 20.05  egzamin  maturalny

15.04 – 21.05 egzaminy  dyplomowe PSM  II st.

5.05 – 11.06  egzaminy  promocyjne

19 – 26.05  zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)

25 – 26 – 27.05  (wtorek, środa, czwartek)  – egzamin ósmoklasisty

28.05  –    rozdanie dyplomów PSM II st.

7 – 16.06  egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności

kandydatów do  OSM i PSM I st.

11.06     termin wystawienia ocen końcowych

16.06     Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,

17.06     Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny

18.06   Konferencja Plenarna  Rady  Pedagogicznej 14.00

23.06   zakończenie roku dla kl. 8 OSM I st.

25.06    zakończenie roku dla całego zespołu

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dla całego zespołu szkół:

 

21 – 22 grudnia ;  4  czerwca

4 – 5 – 6 maja –  OSM II st.

25 – 26 – 27 maja   –  OSM I st.