Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

01.09 rozpoczęcie roku szkolnego
20 – 30.09 wybory do Samorządu Uczniowskiego
01.10 ślubowanie kl. IA i I B OSM I st.
13.10 uroczysta konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej
25 – 27.10 VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Mieczysława Karłowicza
10.11 Święto Niepodległości – projekt przygotowany przez kl. IV i V OSM II st.
Listopad – konsultacje dla rodziców /termin i forma do ustalenia/
24 – 16.11 – XI Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem
grudzień – akcja charytatywna na rzecz noclegowni w Nowej Hucie
23.12 – 31.12 przerwa świąteczna
10.01 – termin klasyfikacji /wpisanie ocen do dzienników/
12.01 Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej
12-13.01 zebrania z rodzicami
17.01 – 30.01 – ferie zimowe
17.01 – 21.01 – szkolny obóz narciarski
01.02 – rozpoczęcie II półrocza
05.02 – studniówka kl. VI OSM II st.
luty – akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt „Psie Pole” w
Racławicach
14.03 koniec nauki i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.
16.03 Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)
17.03 – 22.04 egzaminy dyplomowe OSM II st.
02.04 Dzień Otwarty Szkoły
14 – 19.04 wiosenna przerwa świąteczna
20.04 Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)
21.04 – 21.05 egzaminy dyplomowe PSM II st.
kwiecień – konsultacje dla rodziców /termin i forma do ustalenia/
29.04 rozdanie dyplomów kl. VI OSM II st.
04.05 – 20.05 egzamin maturalny
09.05 – 11.06 egzaminy promocyjne
18.05 – 26.05 zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach
rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)
24 – 25 – 26.05 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
28.05 – rozdanie dyplomów PSM II st.
30.05 – 10.06 egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności
kandydatów do OSM i PSM I st.
10.06 termin wystawienia ocen końcowych
13.06 Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,
14.06 Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny
15.06 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej 14.00
22.06 zakończenie roku dla kl. VIII OSM I st.
24.06 zakończenie roku dla całego zespołu

Propozycja dodatkowych dni wolnych od pracy:
dla całego zespołu szkół: 12 listopada, 2 maja, 17 czerwca
dla OSM I st. – 25 – 26 – 27 maja
dla OSM II st. – 4 – 5 – 6 maja