AmfiteatrZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego

Październik

13.10 Uroczysta  konferencja RP z okazji Dnia  Edukacji  Narodowej 

21.10 Koncert z cyklu „Nowa Huta, dlaczego nie” Kościół os. Bohaterów Września

26.10 Ślubowanie  kl.  I  OSM  I st.


Listopad

6-9.11 – Konkurs „Będę Wirtuozem”

10.11 – Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

10.11 – Koncert orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia w Centrum Kongresowym ICE

15.11 – Konsultacje dla rodziców

22-24.11 – Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla ucz. szkół muzycznych II st.

Przesłuchania CEA  V i VI rok II st.


Grudzień

11.12-25.01  Badanie wyników  –   przesłuchania   półroczne I st.

22.12    Opłatek  ogólnoszkolny z  Jasełkami

23.12-1.01  przerwa   świąteczna


 Styczeń

do 25.01 Klasyfikacja, wpisanie  ocen  do dzienników

24.01 Przesłuchania fort. dodatkowy i obowiązkowy

29-30.01  Rady  Przygotowawcze  OSM  I i II st.

31.01 Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki  klasyfikacji śródrocznej

31.01   Zebrania  z  rodzicami


Luty

1.02 Rozpoczęcie II półrocza

1.02 XIII Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I st.

3.02 Studniówka  kl. VI OSM  II

12-25.02 ferie zimowe


Marzec

13.03 Koniec nauki i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.

14.03 Rada Plenarna  (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

20.03-20.04 Egzaminy  dyplomowe  OSM  II st.

29.03-3.04 wiosenna  przerwa świąteczna


Kwiecień

11.04   Konsultacje dla rodziców

14.04 Dzień Otwarty szkoły

18-20.04 (środa, czwartek, piątek) Egzamin gimnazjalny

18.04   Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)

24.04-23.05 Egzaminy  dyplomowe PSM  II st.

27.04 Rozdanie dyplomów i zakończenie roku szkolnego kl. VI OSM II st.


Maj

4-22.05 Egzaminy maturalne ustne i pisemne

7-30.05 Egzaminy promocyjne

14.15.05 Egzaminy fortepian dodatkowy i obowiązkowy

16.05 Zebrania z rodzicami
(informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)

30.05 Rozdanie dyplomów PSM II st.


Czerwiec

4-8.06 Egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do  OSM i PSM I st.

08.06 termin wystawienia ocen końcoworocznych

11.06 Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,

12.06 Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny

13.06 Konferencja Plenarna  Rady  Pedagogicznej godz. 14.00

14.06 Koncert końcoworoczny godz 18.00 (czwartek)

22.06 zakończenie roku szkolnego


Dodatkowe dni wolne od pracy dla całego zespołu szkół: 30-31.10, 30.04, 2.05, 1.06
Dla OSM II st.: 18-19.04  (kl.  II OSM II st.), 4.05, 7.05 (kl. IV i V OSM II st.)