Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

01.09       rozpoczęcie roku szkolnego
20 – 30.09  wybory do Samorządu Uczniowskiego

01.10   ślubowanie  kl.  IA i I B  OSM  I st.
13.10   uroczysta  konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej
25 – 27.10 VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Mieczysława Karłowicza

10.11   Święto Niepodległości – projekt przygotowany przez kl. IV i V OSM II st.
Listopad – konsultacje dla rodziców /termin i forma do ustalenia/
24 – 16.11 –  XI Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem

grudzień – akcja charytatywna na rzecz noclegowni w Nowej Hucie
23.12 – 31.12  przerwa   świąteczna

10.01 – termin klasyfikacji  /wpisanie  ocen  do dzienników/
12.01  Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki  klasyfikacji śródrocznej
12-13.01    zebrania  z  rodzicami
17.01 – 30.01 – ferie zimowe
17.01 – 21.01 – szkolny obóz narciarski

01.02   –   rozpoczęcie II półrocza
05.02 – studniówka kl. VI OSM II st.
luty – akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt „Psie Pole” w Racławicach
14.03    koniec nauki  i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.

16.03  Rada Plenarna  (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)

17.03 – 22.04  egzaminy  dyplomowe  OSM  II st.

02.04   Dzień Otwarty Szkoły
05.04  – godz. 16.30 0gólnopolski test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kl. VI OSM I st., kl. VI PSM I st., kl. IV PSM I st. (cykl czteroletni)
14 – 19.04  wiosenna  przerwa świąteczna
20.04  Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)
21.04 – 21.05 egzaminy  dyplomowe PSM  II st.
kwiecień – konsultacje dla rodziców /termin i forma do ustalenia/
29.04   rozdanie dyplomów kl. VI OSM II st.

04.05 – 20.05  egzamin  maturalny
09.05 – 11.06  egzaminy  promocyjne
17.05 – godz. 16.30 Ogólnopolski test z zasad muzyki z elementami edycji nut dla uczniów kl. VIII OSM I st., kl. II OSM II st., kl. II PSM II st.
18.05 – 26.05  zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)
24 – 25 – 26.05  (wtorek, środa, czwartek)  – egzamin ósmoklasisty
28.05  –    rozdanie dyplomów PSM II st.
30.05 – 10.06  egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności

kandydatów do  OSM i PSM I st.
10.06     termin wystawienia ocen końcowych
13.06     Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,
14.06     Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny
15.06   Konferencja Plenarna  Rady  Pedagogicznej 14.00
22.06   zakończenie roku dla kl. VIII OSM I st.
24.06    zakończenie roku dla całego zespołu

Dodatkowe dni wolne od pracy:

dla całego zespołu szkół:  12 listopada, 2 maja,  17 czerwca
dla OSM I st. – 24 – 25 – 26 maja
dla OSM II st. – 4 – 5 – 6 maja