Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Konsultacje dla rodziców uczniów OSM I i II st.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla rodziców na terenie szkoły, po uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Zebranie Rady Rodziców

(więcej…)

Konsultacje dla rodziców uczniów OSM I i II st.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla rodziców na terenie szkoły, po uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny. 

Konkurs Wokalny

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że w związku z przedłużającymi się pracami termomodernizacyjnymi trwającymi w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Mieczysława Karłowicza, zaplanowany w dniach 25 – 27 października 2021 roku, zostaje odwołany.

 

Współorganizator Konkursu                                            Dyrektor
Anna Plewniak                                            Witold Malinowski

Zebranie Rady Rodzców

Rada Rodziców
przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
w Krakowie

serdecznie zaprasza
na
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady
które odbędzie się w budynku szkoły
(dokładne miejsce do potwierdzenia)
w dniu 23 września 2021
godzina 18:00

Prosimy o zapewnienie obecności przynajmniej 2-3 osób z każdej
klasy – uczestnictwo NIE JEST ograniczone do grona wybranych
właśnie „trójek klasowych”. – Serdecznie zachęcamy aby pojawiły się
osoby, które mogą i wyrażają wolę aktywnego włączenia się w życie
Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w związku ze zmianami zakresu łączonego systemu nauczania,  przekazuję informację, że od poniedziałku 13 września uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. realizują zajęcia ogólnokształcące oraz ogólnomuzyczne w trybie nauki stacjonarnej.

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. większość lekcji będą realizować w Nowohuckim Centrum Kultury. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców.

Witold Malinowski – dyrektor

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami termomodernizacyjnymi szkoła, za zgodą organu prowadzącego (Centrum Edukacji Artystycznej), będzie do końca października
realizować naukę w systemie łączonym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Poniżej harmonogram nauki dla poszczególnych klas, realizowanych w powyższym trybie:
Klasy I – IV OSM I st. oraz kl. I – III PSM I st. /cykl sześcioletni/ nauka w
trybie stacjonarnym.
Nauka w trybie łączonym:
2 – 11 IX – kl. V – VIII OSM I st. oraz kl. IV – VI PSM I st. cykl sześcioletni i kl.
I – IV PSM I st. cykl czteroletni – nauka w trybie stacjonarnym
2 – 11 IX – OSM i PSM II st. – nauka w trybie pracy zdalnej
13 – 18 IX – kl. V – VIII OSM I st. oraz kl. IV – VI PSM I st. cykl sześcioletni i
kl. I – IV PSM I st. cykl czteroletni – nauka w trybie pracy zdalnej
13 – 18 IX – OSM i PSM II st. nauka w trybie pracy stacjonarnej.

Witold Malinowski – dyrektor

Plany lekcji 2021/2022

Plany lekcji OSM (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna)

Plany lekcji PSM

Komunikat

Od 1 września 2021 r. obowiązują w szkole procedury, które określają  sposób funkcjonowania placówki w czasie epidemii.  Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zbliża się kolejny rok szkolny 2021/2022. W tym roku, ze względu na prowadzone w szkole prace remontowe, nie przewidujemy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego z tradycyjnym koncertem i spotkaniem z wszystkimi uczniami. 

Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

1 września

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.:

Uczniowie klas pierwszych /z jednym opiekunem/:

godz. 17.00 – spotkanie z kierownikiem sekcji teorii p. Łukaszem Mateją – sala B108; spotkania z nauczycielem instrumentu głównego

Pozostali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. rozpoczynają zajęcia 2 września wg planu lekcji. 

Klasa I Państwowa Szkoła Muzyczna II st. – godz. 17.00 – spotkanie uczniów z kierownikiem sekcji teorii p. Łukaszem Mateją – sala B108; Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas OSM I i II st. zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

(więcej…)