Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Szanowni Państwo,

piątek 14 października jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Witold Malinowski