Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Pracownia Fonotechniki

Studio Nagrań – Pracownia Fonotechniki prowadzi zajęcia dla młodzieży ze szkół muzycznych II stopnia.

Uczniowie pomagają w przygotowaniach do sesji nagraniowych oraz wspierają nagłośnienia różnych szkolnych uroczystości.

Zajęcia mają na celu oswojenie ze współczesną technologią dźwiękową. Zdobywane umiejętności obejmują zarówno proste zadania jak np. łączenie urządzeń, montaż i demontaż statywów poprzez tworzenie koncepcji mikrofonowania do nagrań małych i dużych zespołów (orkiestry), przygotowanie urządzeń i programów rejestrujących, aż po przeprowadzenie nagrania i miksu materiału muzycznego. Staramy się zwracać uwagę na typowe procedury sesji nagraniowych, organizację czasu i planowanie. Zajęcia są w większości praktyczne. Duży nacisk kładziemy także  na rozwijanie wrażliwości barwowej.

Aktualny plan sesji nagraniowych.