Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych OSM I stopnia.

Spotkanie organizacyjne uczniów przyjętych do klasy pierwszych OSM I stopnia odbędzie się we wtorek 22 czerwca 2021 o godz. 17:30