AmfiteatrZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada rodziców

W trakcie zebrania rady rodziców w dniu 24 maja br. przyznano dofinansowania na poniższe wydarzenia:

 • Dzień Sportu -kwota 1500 zł
 • Magiczna noc w bibliotece -500 zł
 • Konkurs ” Piękna nasza Polska cała ”-200 zł
 • Konkurs o Stanisławie Wyspiańskim -752 zł + koszt dyplomów
 • Dofinansowanie świadectw z wyróżnieniem – 20 zł dla ucznia

Głosowano jednogłośnie za przyznaniem dofinansowań .

 

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Małgorzata Chrzanowska
Zastępca Przewodniczącej: Joanna  Jasiołek – Michalik
Skarbnik: Krzysztof Juszczak
Sekretarz: Joanna  Jasiołek – Michalik
Komisja rewizyjna: Iwona Pleśniak
Beata Wolny
Paweł Bartnik

Kontakt:

Nr konta Rady Rodziców:
93 1240 4588 1111 0010 3880 8897

Wysokość opłat

Uczniowie OSM
Jedno dziecko w szkole – 120 zł
Dwoje dzieci – 120 + 60 = 180 zł
Troje i więcej dzieci – 120 + 60 + 0 = 180 zł

Jak rozkładają się opłaty
Dwoje dzieci 180 : 2 = 90 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Troje dzieci 180 : 3 = 60 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Czworo dzieci 180 : 4 = 45 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie

Uczniowie PSM
Jedno dziecko w szkole – 50 zł
Dwoje dzieci – 50 + 25 zł = 75 zł
Troje i więcej dzieci – 50 + 25 + 0 = 75 zł


Rok szkolny 2017/2018

W tym roku szkolnym dzięki Państwa funduszom mogliśmy:

 • dofinansować zakupy sprzętu sportowego i do zajęć ruchowych w kwocie 3000 zł
 • wesprzeć maturzystów w przygotowaniu studniówki (po 150 zł na ucznia)
 • dofinansować konkursy świetlicowe oraz planowany na maj piknik dla dzieci ze świetlicy dla klas I-III OSM I stopnia (1000 zł)
 • dofinansować bal karnawałowy dla klas I-III OSM I stopnia (300 zł)
 • przyznać fundusze na zorganizowanie konkursów: fotograficznego dla OSM II stopnia, plastycznego dla klas IV-VI OSM I stopnia, piosenki angielskiej dla klas IV-VI OSM I stopnia, mitologicznego dla klas V OSM I stopnia, konkursu Pięknego Czytania dla wszystkich klas OSM I stopnia (łączna kwota 2400 zł).
 • dofinansować zajęcia dla licealistów: Lekcje czytania z „Tygodnikiem Powszechnym” (150 zł)
 • zorganizować poczęstunek i kwiaty na Dzień Nauczyciela od całej społeczności szkolnej (1600 zł)
  Apelujemy o systematyczne wpłaty na konto Rady Rodziców. Korzystają na tym Państwa dzieci.

 

Raport za rok szkolny 2016/2017