Amfiteatrpsie smutkiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
26 stycznia 2018 godz. 18:00
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada rodziców

Informacje bieżące

Na ostatnim zebraniu Rada Rodziców jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie zmiany w Statucie szkoły oraz nowy Program profilaktyczno-wychowawczy. Przyznano również dofinansowanie dla maturzystów oraz pieniądze na dwa konkursy (szczegóły w osobnej zakładce).

Od dłuższego czasu staramy się o spotkanie z dyrekcją i panią prowadzącą sklepik przyszkolny. Chodzi o omówienie kwestii asortymentu sklepiku oraz cen. Liczymy na Państwa współpracę w tym zakresie. Prosimy o wszelkie sugestie i uwagi na temat funkcjonowania sklepiku. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego (podany niżej).

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Monika Fiołek
Zastępca Przewodniczącej: Anna Maria Chmiel
Skarbnik: Krzysztof Juszczak
Sekretarz: Małgorzata Chrzanowska
Komisja rewizyjna: Iwona Pleśniak
Paweł Bartnik
Bożena Wilińska-Grzeszczak

Kontakt:
M. Fiołek, tel. 607 546 733, e-mail: mfiolek76@gmail.com
A. M. Chmiel, tel. 604 972 419, e-mail: osiedle5@wp.pl

Nr konta Rady Rodziców:
93 1240 4588 1111 0010 3880 8897

Wysokość opłat

Uczniowie OSM
Jedno dziecko w szkole – 120 zł
Dwoje dzieci – 120 + 60 = 180 zł
Troje i więcej dzieci – 120 + 60 + 0 = 180 zł

Jak rozkładają się opłaty
Dwoje dzieci 180 : 2 = 90 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Troje dzieci 180 : 3 = 60 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Czworo dzieci 180 : 4 = 45 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie

Uczniowie PSM
Jedno dziecko w szkole – 50 zł
Dwoje dzieci – 50 + 25 zł = 75 zł
Troje i więcej dzieci – 50 + 25 + 0 = 75 zł


Rok szkolny 2017/2018

W tym roku szkolnym dzięki Państwa funduszom mogliśmy:

  • wesprzeć maturzystów w przygotowaniu studniówki (po 150 zł na ucznia)
  • zorganizować poczęstunek i kwiaty na Dzień Nauczyciela od całej społeczności szkolnej (1600 zł)
  • przyznać fundusze na zorganizowanie dwóch konkursów: fotograficznego dla OSM II stopnia i plastycznego dla klas IV-VI dla OSM I stopnia (1000 zł).

Potrzeb jest wiele, m.in. dalsze doposażanie sali gimnastycznej (zamierzamy w najbliższym czasie dofinansować zakup specjalistycznych piłek do gimnastyki korekcyjnej) oraz biblioteki. Szkolne konkursy, w których uczniowie chętnie biorą udział. Cykliczne imprezy, jak Bal Karnawałowy czy Dzień Sportu. Dlatego apelujemy o systematyczne wpłaty na konto Rady Rodziców. Skorzystają na tym Państwa dzieci.

 

Raport za rok szkolny 2016/2017