AmfiteatrZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada rodziców

Wybieramy nowy skład Rady Rodziców

Zapraszamy na pilne zebranie Rady Rodziców
we wtorek 6 marca o godz. 18.30 w sali A64.
Podczas zebrania zostanie powołane nowe prezydium Rady Rodziców. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Monika Fiołek i Anna Maria Chmiel oficjalnie zrezygnowały z pełnienia powyższych funkcji na styczniowym zebraniu.W składzie prezydium Rady Rodziców pozostaje p. Krzysztof Juszczak jako skarbnik.

 

 

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Monika Fiołek
Zastępca Przewodniczącej: Anna Maria Chmiel
Skarbnik: Krzysztof Juszczak
Sekretarz: Małgorzata Chrzanowska
Komisja rewizyjna: Iwona Pleśniak
Paweł Bartnik
Bożena Wilińska-Grzeszczak

Kontakt:
M. Fiołek, tel. 607 546 733, e-mail: mfiolek76@gmail.com
A. M. Chmiel, tel. 604 972 419, e-mail: osiedle5@wp.pl

Nr konta Rady Rodziców:
93 1240 4588 1111 0010 3880 8897

Wysokość opłat

Uczniowie OSM
Jedno dziecko w szkole – 120 zł
Dwoje dzieci – 120 + 60 = 180 zł
Troje i więcej dzieci – 120 + 60 + 0 = 180 zł

Jak rozkładają się opłaty
Dwoje dzieci 180 : 2 = 90 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Troje dzieci 180 : 3 = 60 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Czworo dzieci 180 : 4 = 45 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie

Uczniowie PSM
Jedno dziecko w szkole – 50 zł
Dwoje dzieci – 50 + 25 zł = 75 zł
Troje i więcej dzieci – 50 + 25 + 0 = 75 zł


Rok szkolny 2017/2018

W tym roku szkolnym dzięki Państwa funduszom mogliśmy:

  • dofinansować zakupy sprzętu sportowego i do zajęć ruchowych w kwocie 3000 zł
  • wesprzeć maturzystów w przygotowaniu studniówki (po 150 zł na ucznia)
  • dofinansować konkursy świetlicowe oraz planowany na maj piknik dla dzieci ze świetlicy dla klas I-III OSM I stopnia (1000 zł)
  • dofinansować bal karnawałowy dla klas I-III OSM I stopnia (300 zł)
  • przyznać fundusze na zorganizowanie konkursów: fotograficznego dla OSM II stopnia, plastycznego dla klas IV-VI OSM I stopnia, piosenki angielskiej dla klas IV-VI OSM I stopnia, mitologicznego dla klas V OSM I stopnia, konkursu Pięknego Czytania dla wszystkich klas OSM I stopnia (łączna kwota 2400 zł).
  • dofinansować zajęcia dla licealistów: Lekcje czytania z „Tygodnikiem Powszechnym” (150 zł)
  • zorganizować poczęstunek i kwiaty na Dzień Nauczyciela od całej społeczności szkolnej (1600 zł)
    Apelujemy o systematyczne wpłaty na konto Rady Rodziców. Korzystają na tym Państwa dzieci.

 

Raport za rok szkolny 2016/2017