Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Krzysztof Kłaput

Zastępca:             Piotr Bobula

Skarbnik:             Justyna Bardo

Sekretarz:           Kinga Broda

 

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Wójcik – Kuca

Aleksandra Mrozowska

Michał Stachyra

 

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Adacha

Izabela Tańcula – Jamka

Michał Kurcz

Składu Rady w formie uchwały 1/2021-2022

Wniosek o dofinansowanie – Rada Rodziców

Rozliczenie dofinansowania Rady Rodziców

 

 

 

Kontakt mailowy z RR:  rada.zpsmuz@gmail.com

Nr konta Rady Rodziców:

93 1240 4588 1111 0010 3880 8897

Wysokość opłat

Uczniowie OSM
Jedno dziecko w szkole – 120 zł
Dwoje dzieci – 120 + 60 = 180 zł
Troje i więcej dzieci – 120 + 60 + 0 = 180 zł

Jak rozkładają się opłaty
Dwoje dzieci 180 : 2 = 90 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Troje dzieci 180 : 3 = 60 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Czworo dzieci 180 : 4 = 45 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie

Uczniowie PSM
Jedno dziecko w szkole – 50 zł
Dwoje dzieci – 50 + 25 zł = 75 zł
Troje i więcej dzieci – 50 + 25 + 0 = 75 zł


Uchwala Sprawozdanie RR 2021_2022

Raport za rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020

Raport za rok szkolny 2017/2018

Raport za rok szkolny 2016/2017