Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada Plenarna

Rada Plenarna ZPSMuz im. M. Karłowicza odbędzie się w poniedziałek 3 września o godz. 14.00