Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada Plenarna

Rada Plenarna ZPSMuz im. M. Karłowicza odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 14.00