Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Przesłuchania CEA

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, jako współorganizator przesłuchań regionalnych CEA dla solistów Regionu X (instrumenty dęte blaszane)

w dniach 14-15.11.2018 informuje o obowiązku uczestnictwa w tych przesłuchaniach uczniów klas VI cyklu sześcioletniego oraz uczniów klas IV cyklu czteroletniego. Wszystkie rodzaje szkół muzycznych

I stopnia: publiczne oraz niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, zobowiązane są do zgłoszenia po jednym uczniu od każdego pedagoga.

Kartę zgłoszenia pobraną ze strony www.cea-art.pl należy wypełnić w dwóch egzemplarzach:

  1. jedną kartę zgłoszenia wypełnioną w formie elektronicznej, dotyczy to również programu ( w rozszerzeniu doc. lub docx; proszę nie wysyłać SCAN-ów lub jpeg) bez podpisu dyrektora wysłać w formie załącznika na adres: ceaprzesluchania@gmail.com do 27.10.2018 r.
  1. drugą, wydrukowaną kartę zgłoszenia podpisaną przez dyrektora szkoły i rodzica lub opiekuna prawnego wysłać w formie papierowej na adres szkoły.

Na tej karcie proszę o dopisanie następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach organizacji przesłuchań regionalnych CEA dla Regionu X”.