Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Przesłuchania CEA Instrumentów Dętych Blaszanych

Szanowni Państwo!
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
jest współorganizatorem Przesłuchań CEA Instrumentów Dętych Blaszanych
dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia  w dniach 19 – 20 marca 2020 r.
W związku z powyższym prosimy o przesłanie na adres przesluchania.cea@zpsmuz.pl:

 1.  Wypełnionej elektronicznie „Indywidualnej karty punktacyjnej” (imię i
  nazwisko ucznia, klasa, rok nauki, wiek, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko
  nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, wykonywany program) w pliku
  edytowalnym. [Pobierz]
 2.  Wypełnionej elektronicznie, zeskanowanej „Karty zgłoszenia”, opatrzonej
  pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora, z precyzyjnie podanym czasem
  prezentacji. [Pobierz]
  Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 15 lutego 2020 roku.