Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Lekcja Czytania

11 marca  – Lekcja Czytania z Tygodnikiem Powszechnym!

Grzegorz Jankowicz i Bolesław Leśmian