Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Kształcenie ogólne

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza działają dwie szkoły realizujące oprócz kształcenia muzycznego także kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących.
Są to:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. – uczniowie kształcą się tu na poziomie szkoły podstawowej w dwóch cyklach: sześcioletnim i ośmioletnim.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., cykl sześcioletni – przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego z przedmiotów muzycznych. Uzyskany dyplom upoważnia do wykonywania zawodu muzyka. Uczniowie kontynuują naukę na studiach muzycznych lub wybierają inne kierunki studiów, w kraju lub za granicą.
Wyniki egzaminów kompetencyjnych uczniów są na bardzo wysokim poziomie. Zdawalność matury w naszej szkole wynosi 100%.
Uczniowie OSM I i II st. biorą udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach z przedmiotów ogólnokształcących.
Życie szkolne poza codziennymi zajęciami ogólnokształcącymi i muzycznymi to również wyjścia do teatru, opery czy muzeów. Dla naszych uczniów organizujemy również klasowe wycieczki szkolne oraz wyjazdy na narty.