Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Sekcja instr. smyczkowych

Sekcja smyczkowa prowadzi naukę gry na wszystkich instrumentach smyczkowych; skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie oraz gitarze. Tajniki gry na instrumentach uczniowie zgłębiają na poziomie podstawowej szkoły muzycznej I stopnia oraz średniej szkoły muzycznej II stopnia. W sekcji jest zatrudnionych 26 nauczycieli oraz 7 akompaniatorów. Kieruje nią mgr Marek Mieckowski. Sekcja czynnie współpracuje z pedagogami Akademii Muzycznej w Krakowie oraz pedagogami z Polski i zagranicy organizując kursy i warsztaty muzyczne. Uczniowie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych z działalnością szkoły, biorą udział w przesłuchaniach regionalnych i makroregionalnych, konkursach i koncertach w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szkoła dysponuje instrumentami które udostępnia swoim uczniom na warunkach wypożyczenia.