Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Sekcja instr. dętych i perkusji

W sekcji instrumentów dętych kierowanej przez mgr Tomasz Gajewski pracuje 26 pedagogów oraz 8 akompaniatorów. Prowadzą oni zajęcia na instrumentach z grupy instrumentów dętych drewnianych (flet, obój, klarnet, saksofon, fagot) i dętych blaszanych ( trąbka, waltornia, puzon, tuba) oraz perkusji i akordeonie. Uczniowie zdobywane umiejętności prezentują na występach indywidualnych oraz zespołowych, są laureatami wielu konkursów. Sekcja przygotowuje uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego a przede wszystkim do podjęcia nauki na wyższych stopniach edukacji.