Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Sekcja instr. klawiszowych

W sekcji fortepianu którą kieruje mgr Barbara Pęcherska pracuje 30 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia nauki gry na fortepianie, klawesynie i organach. Uczniowie sekcji biorą udział w indywidualnych występach na terenie szkoły, miasta, kraju i na arenie międzynarodowej. Do znacznych osiągnięć nauczycieli sekcji należą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez ich wychowanków na przesłuchaniach i konkursach. Sekcja organizuje dla swoich uczniów warsztaty i zaprasza na nie wybitnych pedagogów, którzy pomagają w doskonaleniu umiejętności gry na instrumencie. W trosce o rozwój kunsztu gry naszych dzieci, staramy się wprowadzać ciekawe i mobilizujące formy pracy. Nasi pedagodzy otaczają swoich uczniów ciepłą i serdeczną opieką, troszcząc się jednocześnie o ich rozwój.