Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Konsultacje dla rodziców uczniów OSM I i II st.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla rodziców na terenie szkoły, po uzgodnieniu terminu i godziny spotkania z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.