Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem

 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

Od roku 2003 – pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz Dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – corocznie odbywały się: Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (w lutym) oraz Regionalny Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia (w listopadzie), który w 2008 roku został przemianowany na Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia. Od 2015 roku konkursy czytania nut głosem przyjęły formę biennale. Uczestników obu konkursów ocenia jury powoływane przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Laureaci

Harmonogram