Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Ogólnopolski Konkurs Wokalny

Jest to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych II st., nie będących studentami Akademii Muzycznych. Konkurs jest dwuetapowy, w każdym etapie należy m.in. wykonać pieśń Mieczysława Karłowicza, któremu konkurs jest poświęcony. Członkami jury są artyści wokaliści, a zarazem pedagodzy i profesorowie Akademii Muzycznych.
Konkurs odbywa się w cyklu trzyletnim, pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. Piąta edycja konkursu odbędzie się w dniach 25 – 27 października 2018 r


Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego

NAGRODY

I nagroda
Jan Kubas
ZPSMuz – Bochnia
Naucz.Monika Gruszowska

II nagroda
Paweł Horodyski
PSM I i II st.im.F.Chopina – Olsztyn
Naucz.Jolanta Solowiej

III nagroda
Aleksandra Blanik
PSM I i II st.- Katowice
Naucz.Agata Kobierska

WYRÓŻNIENIA

I wyróżnienie
Natalia Herfort
ZPSM im.F.Nowowiejskiego – Szczecin
Naucz.Anna Rosa

II wyróżnienie
Abir Chanaa
ZPSM im.F.Nowowiejskiego – Szczecin
Naucz.Anna Rosa

III wyróżnienie
Bohdana Habryielian
Sz.Muz – Lwów
Naucz.Lagojda Mira –  asystent

III wyróżnienie
Barbara Skora
PSM II st.im.Ludomira Różyckiego  – Gliwice
Naucz.mMagdalena Spytek – Stankiewicz

Wyróżnienie za Pieśń Polską
Kubas Jan
ZPSMuz – Bochnia
Naucz.Monika Gruszowska

Wyróznienie za Pieśń Karłowicza
Kondyjowski Michał – SSzMuz. – Krosno
Naucz.Monika Fabisz

 

 Wyróżnienie dla Akompaniatora
Bogusława Suchanek

 


Regulamin   V  Konkursu   im. Mieczysława   Karłowicza

 

1.Konkurs będzie przebiegał w II etapach, otwartych dla publiczności

Etap pierwszy

 • Utwór barokowy
 • Pieśń polska
 • Pieśń Mieczysława Karłowicza

Etap drugi

 • Aria oratoryjna lub operowa
 • Druga pieśń Mieczysława Karłowicza
 • Utwór dowolny

2.W pieśniach dopuszczalna jest  transpozycja

3.Szkołę reprezentować może dowolna ilość uczestników, również tegoroczni dyplomanci*

4.UWAGAW związku z nowymi, obowiązującymi od stycznia 2018 r. zasadami organizacji imprez pod patronatem CEA nie będzie pobierana opłata wpisowa za udział w konkursie.

5.Zgłoszenia z fotografią uczestnika, prosimy przesyłać do dn.30 września 2018 roku na  adres:

 

ZESPÓŁ PANSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.M.KARŁOWICZA

OS.CENTRUM E, BL.2

31 – 034 KRAKÓW

 

6.Otwarcie konkursu nastąpi dnia 25 października 2018 r. o godz.9:30 w Sali Koncertowej

Z P S Muz. im. M. Karłowicza w

Krakowie os. Centrum E,bl.2

7.Przesłuchania odbywać się będą w dniach 25 – 27 października 2018 r.

8.Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej, od wylosowanej litery, zgodnie z harmonogramem,   który              szkoły otrzymają do 15 października 2018 r.

9.Oceny uczestników dokona Jury. Ocena jest ostateczna i nie podlega podważaniu.

10.Ogłoszenie wyników, bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań i po obradach Jury.

11.Przewidywane nagrody:

 • I nagroda 1500 zł
 • II nagroda 1000 zł
 • III nagroda  700 zł
 • Trzy wyróżnienia po 300 zł
 • Nagroda specjalna pani Karoliny Witek – Sponsora Konkursu

12.Do dyspozycji Jury pozostawia się decyzję o zmianie wysokości poszczególnych nagród.

13.Uczestnicy którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie, zobowiązani są do wystąpienia w Koncercie   Laureatów z programem ustalonym przez Jury,dn.27.X.o godz.17:00

14,Uczestnicy  przyjeżdżają i przebywają na własny koszt i z własnym akompaniamentem.

15.Ewentualna rejestracja Audio – video z konkursu jest nieodpłatna.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat Z P S Muz. im. M. Karłowicza

Nr.tel.12 644 88 35, email: sekretariat@zpsmuz.pl

Stowarzyszenie im. M. Karłowicza nr Tel : 12 285 92 53,kom.500 494 517

 

*Nie będący studentami Akademii Muzycznych

harmonogram V konkursu wokalnego

regulamin, karta zgłoszenia 2018