Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Informacje o biblitece

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki”

Joanne K. Rowling

Historia naszej biblioteki sięga roku 1955. Wtedy to dokonano pierwszych zakupów nut i wpisano je do najstarszych ksiąg inwentarzowych. W roku 1974, po oddaniu do użytku budynku Państwowej Szkoły Muzycznej na os. Na Skarpie (obecnie Centrum E), biblioteka otrzymała wygodne pomieszczenia do przechowywania i udostępniania zbiorów. W 2013 roku biblioteka została przeniesiona do nowego budynku szkoły, który powstał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Kultury.

Czym różni się biblioteka szkoły muzycznej od innych bibliotek szkolnych?

Biblioteka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, ze względu na profil szkoły, służy potrzebom uczniów oraz nauczycieli biorących udział w procesie kształcenia muzycznego i ogólnego. Zbiory muzyczne, stanowiące trzon zbiorów bibliotecznych, zaliczają się do zbiorów specjalnych (druki nutowe, nagrania dźwiękowe). Oprócz muzykaliów, biblioteka gromadzi zbiory typowe dla bibliotek szkół powszechnych czyli literaturę piękną, literatura popularnonaukową, lektury szkolne, czasopisma, literaturę metodyczną dla nauczycieli oraz podręczniki. Zbiory biblioteki to 38 970 woluminów.

Biblioteka szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Czytelnikami
i użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń ( łącznie 176 m2.)

  • przestronnej wypożyczalni, gdzie znajduje się księgozbiór podręczny, płyty CD i DVD, czasopisma oraz regał z nowościami . Pomieszczenie wyposażone jest w 10 stanowisk komputerowych dla nauczycieli i uczniów, sprzęt do odtwarzania płyt kompaktowych i analogowych, miejsce do odpoczynku i pracy własnej.
  • pomieszczenia, w którym gromadzona jest literatura piękna, beletrystyka dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne oraz albumy i książki o sztuce. Uczniowie mają tu wolny dostęp do półek. W kąciku czytelniczym na małych sofkach, poduszkach uczniowie mogą odpocząć, przeczytać książkę lub czasopismo.
  • magazynu główngo, w którym znajdują się nuty, partytury, płyty analogowe, książki z historii i teorii muzyki, literatura metodyczna dla nauczycieli. Są tu dwa stanowiska komputerowe dla nauczycieli bibliotekarzy, 2 kserokopiarki z możliwością drukowania I skanowanaia, laminarka oraz bindownica.

W 1998 roku rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki. Od 2003 r. całość zbiorów jest skatalogowana i dostępna w programie MOL. Dzięki temu, katalogowanie
i udostępnianie zbiorów zostało bardzo usprawnione. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania informacji w katalogu elektronicznym biblioteki. Każdy użytkownik biblioteki posiada elektroniczne konto biblioteczne. Z tej pozycji może rezerwować nuty, sprawdzać stan zaległości. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą aktywną działalność promującą czytelnictwo. Zorganizowano wiele spotkań z pisarzami dla dzieci. Gościliśmy w szkole np. Wandę Chotomską, Dorotę Terakowską, Beatę Ostrowicką, Grzegorza Kasdepke, Pawła Beręsewicza, Barbarę Gawryluk. Bibliotekarze promują akcje og
ólnopolskie takie jak np.: Cała Polska Czyta Dzieciom, Upoluj swoją książkę, Jak nie czytam, jak czytam. Przygotowują uczniów do udziału w kolejnych edycjach Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania, przybliżają im historię Polski, Krakowa i Nowej Huty poprzez udział w grach miejskich. Biblioteka szkolna wraz z Samorządem Uczniowskim organizuje akcję charytatywną “Dzieci Dzieciom”na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą zajęcia z edukacji medialnej, rozwijają kompetencje informacyjne uczniów oraz prowadzą zajęcia z elementami biblioterapii, które służą rozwojowi inteligencji emocjonalnej uczniów i wpisują się w profilaktykę zagrożeń.

Dzięki udziałowi w ogólnopolskich akcjach takich jak: Książki Naszych Marzeń, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka pozyskała znaczące środki finansowe, które przeznaczone zostały na zakup wymarzonych książek dla wszystkich grup wiekowych.

Nasza biblioteka stanowi szkolne centrum informacji, jest miejscem szczególnie ulubionym przez uczniów i nauczycieli.

Spotkajmy się w bibliotece !