Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Informacja dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,

W roku szkolnym 2020/2021 nauka gry na instrumentach rozpocznie  się po uzgodnieniu harmonogramu zajęć z nauczycielem, natomiast na zajęcia  teoretyczne  zapraszamy uczniów  w przyszłym tygodniu.
Informujemy równocześnie, że w przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczki lub przyłbice).