Jesteśmy z WamiZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej (14 października 2019 r.) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Zajęcia na świetlicy odbywać się będą od 8:00 do 16:00