Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zbliża się kolejny rok szkolny 2021/2022. W tym roku, ze względu na prowadzone w szkole prace remontowe, nie przewidujemy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego z tradycyjnym koncertem i spotkaniem z wszystkimi uczniami. 

Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

1 września

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.:

Uczniowie klas pierwszych /z jednym opiekunem/:

godz. 17.00 – spotkanie z kierownikiem sekcji teorii p. Łukaszem Mateją – sala B108; spotkania z nauczycielem instrumentu głównego

Pozostali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. rozpoczynają zajęcia 2 września wg planu lekcji. 

Klasa I Państwowa Szkoła Muzyczna II st. – godz. 17.00 – spotkanie uczniów z kierownikiem sekcji teorii p. Łukaszem Mateją – sala B108; Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas OSM I i II st. zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

Spotkania z wychowawcami:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.:

Kl.  1 – 4 OSM I st. zapraszamy uczniów wraz z jednym opiekunem :

Kl. 1A  godz. 16.30 – s. B011

Kl. 1B godz. 16.45 –  s. B012

Kl. 2A godz. 10.30  – s. BB24

Kl. 2B godz. 10.00  – s. BB25

Kl. 3A godz. 11.00  – s. B024

Kl. 3B  godz. 10.00 – s. B025

Kl. 4A godz. 16.30 – s. B209

Kl. 4B  godz. 16.15 – s. B207

Kl. 5 – 8 OSM I st. na spotkanie z wychowawcą przychodzą sami uczniowie (spotkania z rodzicami odbędą się w pierwszej połowie września):

Kl. 5A  godz. 10.15 s. B209

Kl. 5B  godz. 10.15 s. B108

Kl. 6A  godz. 9.30  s. B205

Kl. 6B  godz. 9.30  s. B206

Kl. 7A godz. 10.30  s. B102  

Kl. 8A godz. 10.30  s. B109 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

uczniowie spotykają się z wychowawcą wg poniższego harmonogramu:

Kl. I   godz.  11.00 s. B205 

Kl. II  godz. 11.30   s. B108

Kl. III godz. 11.30  s. B206

Kl. IV  godz. 12.00  s. B109

Kl. V   godz. 12.00  s. B209

Kl. VI  godz. 12.00  s. B108

Witold Malinowski – dyrektor