Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Zasady rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2022/2023

Składanie podań od 1 IV do 27 V 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej odbędzie się w dniach  30 maja – 3 czerwca br.

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kwalifikacje kandydatów do klasy pierwszej odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów w zakresie:

 • umiejętności zaśpiewania przygotowanej piosenki
 • słuchu muzycznego
 • słuchu harmonicznego
 • pamięci muzycznej
 • poczucia rytmu
 • warunków manualno-psychofizycznych do nauki na wybranym instrumencie
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie

Badanie przydatności kandydatów odbywa się indywidualnie i oceniane jest przez komisję  powołaną przez dyrektora szkoły.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej :

 1. Podanie rodziców/opiekunów kandydata o przyjęcie do szkoły. Wypełnione i wydrukowane podanie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Podanie online
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej  wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej   /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/.
 3. Oświadczenie. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Link do oświadczenia*

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone  w czerwcu 2022** r. na stronie szkoły. Informację będzie można również uzyskać telefonicznie poprzez sekretariat.

 

 

Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza:

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do klasy wyższych odbędzie się w dniach 30 maja  – 2 czerwca br

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kandydat do klasy wyższej niż pierwsza zdaje egzamin kwalifikacyjny z instrumentu głównego oraz teorii muzyki.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu wiedzą i umiejętnościami  określonymi w podstawie programowej dla poprzedniej  klasy oraz wolne miejsce w klasie, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Dokument niezbędny w procesie rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza:

 1. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do klasy wyższej. Podanie online
 2. Oświadczenie. Wypełnione i wydrukowane  oświadczenie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Link do oświadczenia*

 

 

*linki będą aktywne od 1 IV 2022 r.
** dokładna data zostanie podana