Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM I-go stopnia

Na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych  z dnia 26 maja 2020 r. w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 6 czerwca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, będą przeprowadzane badania przydatności kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Badania kandydatów polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz krótkiej rozmowie z psychologiem/pedagogiem szkolnym. Do klas wyższych OSM I st. i PSM I st. będzie  w powyższym czasie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie w sekretariacie ZPSMuz. od poniedziałku do piątku w godz. od 9:15 do 12:30.

Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół II st. zostaną przekazane w następnym komunikacie.