Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM II-go stopnia

KNa podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych z dnia 26 maja 2020 r.,

w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, będą przeprowadzane egzaminy wstępne (do klas pierwszych) i kwalifikacyjne (do klas wyższych) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st.

Szczegółowe informacje udzielane będą telefonicznie w sekretariacie ZPSMuz. w godz. od 9:00 do 17:00, od poniedziałku 2 czerwca 2020 r.

W bieżącym roku szkolnym będzie to egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych – czas 10 min. (bez akompaniamentu).

Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.