Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Dla Kandydatów

#zagraj_z_nami

Zaczynasz przygodę z muzyką? Przyłącz do:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

 

Chcesz kontynuować edukację muzyczną? Proponujemy:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

sekretariat@zpsmuz.pl tel. 12 644 88 35

os. Centrum E 2, 31-934 Kraków

Zobacz jak pracujemy:


Lekcja gry na skrzypcach
uczeń: Franek Heliasz IIIb OSM I st.
nauczyciel: Leszek Dzierżęga,
przy fortepianie Anna Ventura

 


Lekcja gry na akordeonie
uczeń: Nikodem Krawczyk kl. II PSM I st.,
nauczyciel: Michał Mazgaj

 

Lekcja gry na oboju
uczennica: Jadwiga Kawa kl. II PSM I st.
nauczyciel: Sylwia Tomera – Długosz
przy fortepianie: Maria Rojek

 

Zabawa kota z psem
Uczniowie klasy II b OSM I st.
interpretacja ruchowa utworu „La Fille Mal Gardee” Friedricha Burgmüllera
przygotowanie Kinga Niebrzydowska
realizacja nagrania: Mateusz Bień

 

 

Uczniowie klasy III b OSM I st.
instrumentacja piosenki „Pieski małe dwa”
przygotowanie: Kinga Niebrzydowska
realizacja nagrania: Mateusz Bień

 

 

Uczniowie klasy 3a OSM I st.
Przygotowanie:  Alicja Krawczyk i  Anna Piwowar
Realizacja nagrania:  Mateusz Bień
 

Zespół 4tissimo Sax Quartet w składzie:
Krystian Ślusarczyk – saksofon sopranowy
Mikołaj Zdebski – saksofon altowy
Paulina Ból – saksofon tenorowy
Zuzanna Zajda – saksofon barytonowy
nauczyciel prowadzący: Tomasz Skiba

 

Krakowska Młoda Filharmonia
orkiestra symfoniczna ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie
Tomasz Chmiel – dyrygent

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Nauka odbywa się w cyklu sześcioletnim i ośmioletnim. Jej ukończenie daje możliwość dalszego kształcenia muzycznego w OSM II stopnia lub PSM II stopnia. Uczniowie klasy pierwszej podejmują naukę gry na jednym z wybranych instrumentów: skrzypce, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, perkusja, gitara, akordeon, fortepian.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

wykształcenie muzyczne i wykształcenie ogólne w zakresie liceum, przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego z przedmiotów muzycznych, nauka trwa sześć lat. Uzyskany dyplom upoważnia do wykonywania zawodu muzyka. Absolwenci kontynuują naukę na studiach muzycznych lub innych kierunkach, w kraju lub zagranicą. Szkoła oferuje naukę gry na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, saksofonie, tubie, perkusji, akordeonie, fortepianie, klawesynie, organach, a także naukę śpiewu solowego w klasie wokalistyki.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

podstawy wykształcenia muzycznego, ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkole muzycznej II stopnia, zajęcia odbywają się popołudniu w cyklu sześcio- lub czteroletnim. Uczniowie klasy pierwszej podejmują naukę na jednym z wybranych instrumentów: skrzypce, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, saksofon, perkusja, gitara, akordeon, fortepian.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

średnie wykształcenie muzyczne. Zajęcia odbywają się popołudniu, nauka trwa sześć lat (dział instrumentalny) lub cztery lata (dział wokalny). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia i możliwość kształcenia na uczelniach muzycznych. Szkoła oferuje naukę gry na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, saksofonie, tubie, perkusji, akordeonie, fortepianie, klawesynie, organach, a także naukę śpiewu solowego w klasie wokalistyki.