Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Archiwum

Akcja Pomocy dla Ludzi Bezdomnych

Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie zapraszają… więcej

Szanowni Państwo,

z wielkim smutkiem przekazuję informację o śmierci ś.p. Lucyny Szramik, pedagoga naszej Szkoły z wieloletnim stażem, zawsze życzliwej koleżanki, człowieka o ciepłym i pogodnym charakterze, cenionej wokalistki.

✝ Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 20 listopada 2020 r. o godz. 10.20 na cmentarzu Prądnik Czerwony w kaplicy przy ul. Powstańców (Batowice – Nowa Kaplica).

Witold Malinowski

Komunikat

Od 1 września obowiązują w szkole procedury, które określają  sposób funkcjonowania placówki w czasie epidemii.  Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Informacja dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,

W roku szkolnym 2020/2021 nauka gry na instrumentach rozpocznie  się po uzgodnieniu harmonogramu zajęć z nauczycielem, natomiast na zajęcia  teoretyczne  zapraszamy uczniów  w przyszłym tygodniu.
Informujemy równocześnie, że w przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczki lub przyłbice).

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zbliża się kolejny rok szkolny 2020/2021. W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju, nie przewidujemy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego z tradycyjnym koncertem i spotkaniem z wszystkimi uczniami.

Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

1 września zapraszamy uczniów klasy 1 A i 1 B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. (wraz z jednym opiekunem) na spotkanie z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas. Spotkanie jest zaplanowane na godz. 17.00 w amfiteatrze szkoły (w przypadku niepogody w sali koncertowej szkoły).
Uczniowie klasy 4 A i 4 B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. spotkają się ze swoimi wychowawcami 1 września o godz. 16.30. Klasa IVA w sali A64; klasa IVB w sali A111.

Pozostali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. spotkają się z wychowawcami w środę 2 września. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas.

3 września zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. – zajęcia popołudniowe (wraz z jednym opiekunem). Spotkanie jest zaplanowane na godz. 17.00 w amfiteatrze szkoły (w przypadku niepogody w sali koncertowej szkoły).

Witold Malinowski – dyrektor

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
kończymy rok szkolny 2019/2020, za chwilę rozpoczynamy wakacje. Nie był to zwykły rok szkolny, światowa pandemia wprowadziła wielkie zmiany w naszym życiu i tym samym w życiu szkoły. Od połowy marca nauka realizowana była w trybie pracy zdalnej. Było to nowe wyzwanie dla uczniów, ich rodzin i nauczycieli. Wyzwanie szczególnie trudne dla uczniów naszej szkoły. To właśnie w szkole muzycznej bezpośredni kontakt z nauczycielem – mistrzem ma tak istotne znaczenie podczas nauki gry na instrumencie, zajęć zespołów, chórów i orkiestr. Brakowało nam wszystkim rytmu codziennych zajęć w szkole, gwaru i ruchu na korytarzach szkolnych, dźwięków muzyki dochodzących z sal lekcyjnych, prób orkiestr i chórów. Szkoła bez Was, uczniowie jest pusta !

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom stanowiącym naszą szkolną społeczność, za efektywne wykorzystanie możliwości zdalnego nauczania i ogromny wysiłek, który sprawił, że ten trudny czas został bardzo dobrze spożytkowany. Konieczność innego spojrzenia na nasze funkcjonowanie z pewnością wzbogaci zasób środków i metod przydatnych w działalności edukacyjnej i w sposób pozytywny przewartościuje nasze wzajemne relacje.

Mam nadzieję, że we wrześniu znów spotkamy się w klasach lekcyjnych, salkach ćwiczeń i na szkolnych korytarzach. Pamiętajcie, że zasady bezpieczeństwa ważne są również w czasie wakacji, chcemy się spotkać w nowym roku szkolnym 2020/2021 zdrowi i w pełni sił.

Życzę wszystkim zdrowia i odpoczynku wakacyjnego po tym szczególnym i trudnym czasie.

Witold Malinowski – dyrektor