Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zbliża się kolejny rok szkolny 2020/2021. W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju, nie przewidujemy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego z tradycyjnym koncertem i spotkaniem z wszystkimi uczniami.

Spotkania inauguracyjne dla poszczególnych klas zostały zaplanowane według poniższego harmonogramu:

1 września zapraszamy uczniów klasy 1 A i 1 B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. (wraz z jednym opiekunem) na spotkanie z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas. Spotkanie jest zaplanowane na godz. 17.00 w amfiteatrze szkoły (w przypadku niepogody w sali koncertowej szkoły).
Uczniowie klasy 4 A i 4 B Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. spotkają się ze swoimi wychowawcami 1 września o godz. 16.30. Klasa IVA w sali A64; klasa IVB w sali A111.

Pozostali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. spotkają się z wychowawcami w środę 2 września. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas.

3 września zapraszamy na spotkanie uczniów klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. – zajęcia popołudniowe (wraz z jednym opiekunem). Spotkanie jest zaplanowane na godz. 17.00 w amfiteatrze szkoły (w przypadku niepogody w sali koncertowej szkoły).

Witold Malinowski – dyrektor