Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - strona archiwalna
Link do nowej strony ZPSMuz im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie »

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
kończymy rok szkolny 2019/2020, za chwilę rozpoczynamy wakacje. Nie był to zwykły rok szkolny, światowa pandemia wprowadziła wielkie zmiany w naszym życiu i tym samym w życiu szkoły. Od połowy marca nauka realizowana była w trybie pracy zdalnej. Było to nowe wyzwanie dla uczniów, ich rodzin i nauczycieli. Wyzwanie szczególnie trudne dla uczniów naszej szkoły. To właśnie w szkole muzycznej bezpośredni kontakt z nauczycielem – mistrzem ma tak istotne znaczenie podczas nauki gry na instrumencie, zajęć zespołów, chórów i orkiestr. Brakowało nam wszystkim rytmu codziennych zajęć w szkole, gwaru i ruchu na korytarzach szkolnych, dźwięków muzyki dochodzących z sal lekcyjnych, prób orkiestr i chórów. Szkoła bez Was, uczniowie jest pusta !

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom stanowiącym naszą szkolną społeczność, za efektywne wykorzystanie możliwości zdalnego nauczania i ogromny wysiłek, który sprawił, że ten trudny czas został bardzo dobrze spożytkowany. Konieczność innego spojrzenia na nasze funkcjonowanie z pewnością wzbogaci zasób środków i metod przydatnych w działalności edukacyjnej i w sposób pozytywny przewartościuje nasze wzajemne relacje.

Mam nadzieję, że we wrześniu znów spotkamy się w klasach lekcyjnych, salkach ćwiczeń i na szkolnych korytarzach. Pamiętajcie, że zasady bezpieczeństwa ważne są również w czasie wakacji, chcemy się spotkać w nowym roku szkolnym 2020/2021 zdrowi i w pełni sił.

Życzę wszystkim zdrowia i odpoczynku wakacyjnego po tym szczególnym i trudnym czasie.

Witold Malinowski – dyrektor