Dzień Otwarty ZPSMuzZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zapraszamy na Dzień Otwarty ZPSMuz
6 kwietnia 2019 r. godzina 9.30 – 13.30 »
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Orkiestra I st.

Orkiestra I stopnia składa się z uczniów klas V-VI OSM I st. oraz PSM I st. Grają w niej skrzypkowie i wiolonczeliści, którzy stanowią naturalne zaplecze dla kwintetu smyczkowego orkiestry symfonicznej II st. Orkiestra I st. w swoim repertuarze posiada — w zdecydowanej większości — utwory klasyczne, które – ze względu na instrumentarium – są artystycznymi opracowaniami znanych dzieł literatury muzycznej. Orkiestrę prowadzi pan Marek Kluza.