Dzień Otwarty ZPSMuzZespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zapraszamy na Dzień Otwarty ZPSMuz
6 kwietnia 2019 r. godzina 9.30 – 13.30 »
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Misja szkoły

Traktując wychowanie jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, podejmujemy działania, by stworzyć uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. Pragniemy rozbudzać ciekawość poznawczą i wskazywać możliwości jej zaspokajania. Dążymy do tego, by uczniowie umieli rozpoznawać własne talenty, rozwijać w sobie to, co najwartościowsze, mieli świadomość możliwości realizacji własnych pragnień, umieli funkcjonować w społeczeństwie, potrafili troszczyć się o siebie i innych. Naszym celem jest, by wartości ogólnoludzkie wytyczały im drogę życia.
Doświadczenia płynące z historii edukacji wskazują, że wychowanie przez sztukę jest znakomitą drogą, prowadzącą do osiągnięcia wymienionych celów