Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego

Wrzesień

 

02.09 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11-14.09 wyjazd uczniów w ramach programu „Poznanie dawnych Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”
14.09 koncert w Nowej Dębie – Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia
17-23.09 wyjazd Promyków Krakowa do Arnhem/Holandia
22.09 koncert orkiestry II st. w Al. Róż z okazji 70-lecia Nowej Huty
25 – 27.09 wybory do Samorządu Uczniowskiego
29.09 – 5.10 wyjazd orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia do Bielefeld


Październik

15.10 uroczysta konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej
19.10 koncert orkiestry II st. w Bazylice oo. Franciszkanów
24.10 ślubowanie kl. IA i I B OSM I st.


Listopad

8.11 koncert w ICE Kraków – Orkiestra
12.11 uroczystość z okazji Święta Niepodległości
20-22.11 X Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół
muzycznych II stopnia
13.11 konsultacje dla rodziców


Grudzień

13.12 koncert na rzecz noclegowni w Nowej Hucie
9.12 – 17.01 badanie wyników – przesłuchania półroczne I st.
20.12 opłatek ogólnoszkolny z Jasełkami
23.12 – 1.01 przerwa świąteczna


 Styczeń

klasyfikacja /wpisanie ocen do dzienników/ do 17.01.2020 r.
20.01 Rady Przygotowawcze OSM I i II st.
22.01 Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej
22.01 zebrania z rodzicami
25.01 studniówka kl. VI OSM II
27.01 – 09.02 – ferie zimowe


Luty

1.02 rozpoczęcie II półrocza
przesłuchania CEA uczniów I i II st.


Marzec

17.03 koniec nauki i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.
18.03 Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)
23.03 – 17.04 egzaminy dyplomowe OSM II st.


Kwiecień

09 – 14.04 wiosenna przerwa świąteczna


Maj

 


Czerwiec

1 – 6.06 egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do OSM i PSM I st.
8-26.06 egzamin maturalny
16-18.06 egzamin ósmoklasisty
16.06 termin wystawienia ocen końcoworocznych
17.06 Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,
18.06 Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny
19.06 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej 14.00
26.06 zakończenie roku


Dodatkowe dni wolne od pracy dla całego zespołu szkół:

31 X ;  2-3 I  ;  30 IV ; 12 VI

8 – 10 czerwca – egzamin maturalny
16 – 17 czerwca – egzamin ósmoklasisty