Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Harmonogram roku szkolnego

Wrzesień

18 – 23.09 wyjazd Promyków Krakowa do Arnhem/Holandia
27 – 28.09 wybory do Samorządu Uczniowskiego
28 – 29.09 Szalone Dni Muzyki – Krakowska Młoda Filharmonia


Październik

15.10 Uroczysta konferencja RP z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15.10 Koncert orkiestry w ICE – Pieśni Patriotyczne
20.10 Koncert Al. Róż – Pieśni Patriotyczne
12.10 ślubowanie kl. IA i I B OSM I st.
25 – 27.10 Konkurs wokalny im. M. Karłowicza
25 – 31.10 przyjazd orkiestry szkolnej z Bielefeld


Listopad

3 – 4.11 (sobota, niedziela) – Koncerty w Przemyślu i Lwowie
9.11 uroczystość z okazji Święta Niepodległości
14.11 konsultacje dla rodziców
16 – 17.11 Konkurs zespołów kameralnych „Wokół Debussy’ego”
listopad przesłuchania CEA


Grudzień

5 – 9.12 wyjazd chóru do Frankfurtu
5.12 – 10.01 badanie wyników – przesłuchania półroczne I st.
21.12 opłatek ogólnoszkolny z Jasełkami
23.12 – 1.01 przerwa świąteczna


 Styczeń

7.01 przesłuchania fortepianu dodatkowego i obowiązkowego
klasyfikacja /wpisanie ocen do dzienników/ do 11.01.2019 r.
14 – 27.01 – ferie zimowe
28 – 29.01 Rady Przygotowawcze OSM I i II st.
30.01 Rada Plenarna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej
30.01 zebrania z rodzicami


Luty

1.02 rozpoczęcie II półrocza
02.02 studniówka kl. VI OSM II


Marzec

6.03 XVII Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu dla uczniów szkół muz. I st.
7.03 XV Regionalny Słuchowy Test Sprawnościowy dla uczniów szkół muzy. II st.
12.03 koniec nauki i termin wpisania ocen kl. VI OSM II st.
13.03 Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu OSM II st.)
18.03 – 17.04 egzaminy dyplomowe OSM II st.


Kwiecień

6.04 Dzień Otwarty Szkoły
10.04 konsultacje dla rodziców
10 – 15.04 wyjazd orkiestry do Holandii
10 – 11 – 12.04 (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny
15 – 16 – 17.04 (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty
17.04 Rada Plenarna (dopuszczenie do dyplomu PSM II st.)
18 – 23.04 wiosenna przerwa świąteczna
26.04 rozdanie dyplomów i zakończenie roku szkolnego kl. VI OSM II st.


Maj

6 – 23.05 egzaminy maturalne ustne i pisemne
24 – 24.05 egzaminy dyplomowe PSM II st.
9 – 31.05 egzaminy promocyjne
11.05 Nowohucka Wiosna Muzyczna – Krakowska Młoda Filharmonia
15.05 – zebrania z rodzicami (informacja o proponowanych ocenach
rocznych, zawiadomienia o zagrożeniu oceną niepromującą)
24 i 27.05 fortepian dodatkowy i obowiązkowy


Czerwiec

5.06 rozdanie dyplomów PSM II st.
3 – 7.06 egz. wstępne do OSM i PSM II st. oraz badanie przydatności kandydatów do OSM i PSM I st.
07.06 termin wystawienia ocen końcoworocznych
10.06 Rada Przygotowawcza OSM I , 14.00 fortepian, 15.00 dęte,
11.06 Rada Przygotowawcza OSM II , 14.00 smyczki, 15.00 wokalny
12.06 Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej 14.00
14.06 Koncert końcoworoczny 18.00
19.06 zakończenie roku


Dodatkowe dni wolne od pracy dla całego zespołu szkół:
2 XI
2 V
21 VI
Dla OSM I i II st.:
15, 16, 17 kwietnia – OSM I st.
6 – 7 maja – OSM II st.