Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Rada rodziców

Proponowany termin następnego spotkania – 21 listopada br. o godz. 18.00

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Małgorzata Chrzanowska
Zastępca Przewodniczącej: Joanna  Jasiołek – Michalik
Skarbnik: Krzysztof Juszczak
Sekretarz: Joanna  Jasiołek – Michalik
Komisja rewizyjna: Joanna Bachowska
Inna Todoriko
Patrycja Greiner
Komisja skrutacyjna Natalia Świątek
Monika Kuś
Aleksandra Kusztejko

Kontakt:

Nr konta Rady Rodziców:
93 1240 4588 1111 0010 3880 8897

Wysokość opłat

Uczniowie OSM
Jedno dziecko w szkole – 120 zł
Dwoje dzieci – 120 + 60 = 180 zł
Troje i więcej dzieci – 120 + 60 + 0 = 180 zł

Jak rozkładają się opłaty
Dwoje dzieci 180 : 2 = 90 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Troje dzieci 180 : 3 = 60 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie
Czworo dzieci 180 : 4 = 45 zł za pojedyncze dziecko w każdej klasie

Uczniowie PSM
Jedno dziecko w szkole – 50 zł
Dwoje dzieci – 50 + 25 zł = 75 zł
Troje i więcej dzieci – 50 + 25 + 0 = 75 zł


 

Raport za rok szkolny 2017/2018

Raport za rok szkolny 2016/2017