Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny

GABINET PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY
pokój B027 (nowy budynek)
telefon 12 644 12 58 wewn. 118

dr Ewa KLIMAS – KUCHTOWA psycholog

poniedziałek 12.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 17.00

email dla rodziców i uczniów: EWAK_K@INTERIA.PL, tel. 605 254 609

dr Małgorzata MORAWIECKA psycholog

wtorek 8.00 – 11.30 i 14.00 – 18.00
środa 8.00 – 10.30
email dla rodziców i uczniów: MA.MORAWIECKA@GMAIL.COM

Iwona CHUDZIKIEWICZ pedagog

poniedziałek 9.00 – 14.15
wtorek 10.00 – 14.00
środa 13.00 – 18.00
czwartek 10.00 – 13.30
piątek 9.00 – 11.15
email dla rodziców i uczniów: IVONA.CHUDZIKIEWICZ@GMAIL.COM

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – AKTYWIZUJĄCE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI OSM I ST.:

PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZ. 13.30 – 14.15