Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny

Konsultacje pedagoga i psychologów szkolnych w czasie nauki zdalnej:

 

Iwona Chudzikiewicz      pedagog      poniedziałek i czwartek w godz. 16.00 – 17.00

skype: iwoniachu, email: ivona.chudzikiewicz@gmail.com oraz dziennik elektroniczny

Ewa Klimas – Kuchtowa psycholog   poniedziałek w godz. 16 .00 – 18.00

telefon: 605 254 609

Małgorzata Morawiecka  psycholog   wtorek w godz. 14.00 – 15.00

email: ma.morawiecka@gmail.com


 

GABINET PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY
pokój B027 (nowy budynek)
telefon 12 644 12 58 wewn. 118

dr Ewa KLIMAS – KUCHTOWA psycholog

poniedziałek 12.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 17.00

email dla rodziców i uczniów: EWAK_K@INTERIA.PL, tel. 605 254 609

dr Małgorzata MORAWIECKA psycholog

wtorek 8.00 – 11.30 i 14.00 – 18.00
czwartek 8.00 – 10.30
email dla rodziców i uczniów: MA.MORAWIECKA@GMAIL.COM

Iwona CHUDZIKIEWICZ pedagog

poniedziałek 9.00 – 14.15
wtorek 10.00 – 13.30
środa 13.00 – 18.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 9.00 – 11.15
email dla rodziców i uczniów: IVONA.CHUDZIKIEWICZ@GMAIL.COM

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – AKTYWIZUJĄCE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI OSM I ST.:

PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZ. 13.30 – 14.15

 

Terminy dyżurów psychologa Patryka Gramonta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 4 (os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. M. Karłowicza w roku szkolnym 2019/2020:

29.11.2019
13.12.2019
10.01.2020
14.02.2020
06.03.2020
27.03.2020
24.04.2020
22.05.2020
05.06.2020
w godz. 8.00 – 11.00, gabinet B027