Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Zasady rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. na rok szkolny 2020/2021

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej odbędzie się w dniach  3 – 6 czerwca br.

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kwalifikacje kandydatów do klasy pierwszej odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów w zakresie:

 • umiejętności zaśpiewania przygotowanej piosenki
 • słuchu muzycznego
 • słuchu harmonicznego
 • pamięci muzycznej
 • poczucia rytmu
 • warunków manualno-psychofizycznych do nauki na wybranym instrumencie
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie

Badanie przydatności kandydatów odbywa się indywidualnie i oceniane jest przez komisję  powołaną przez dyrektora szkoły.

 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej :

 1. Podanie rodziców/opiekunów kandydata o przyjęcie do szkoły. Wypełnione i wydrukowane podanie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata.  Link do podania
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej  wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej   /można je dostarczyć później, przy ogłoszeniu wyników rekrutacji/.
 3. Oświadczenie. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Link do oświadczenia

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 17 czerwca 2020 r. na stronie szkoły. Informację będzie można również uzyskać telefonicznie poprzez sekretariat.

 

 

Rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza:

Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów do klasy wyższych odbędzie się w dniach 3 – 6 czerwca br

O terminie przesłuchania (dzień i godzina) zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Kandydat do klasy wyższej niż pierwsza zdaje egzamin kwalifikacyjny z instrumentu głównego.

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu wiedzą i umiejętnościami  określonymi w podstawie programowej dla poprzedniej  klasy oraz wolne miejsce w klasie, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Dokument niezbędny w procesie rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza:

 1. Podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie do klasy wyższej.   Link do podania
 2. Oświadczenie. Wypełnione i wydrukowane  oświadczenie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata. Link do oświadczenia

 

Zasady obowiązujące wszystkie osoby wchodzące do szkoły (ze względu na ogłoszony stan pandemii):

 1. Złożenie oświadczenia zawierającego:
 2. wyrażenie  zgody na zdalne mierzenie temperatury
 3. oświadczenie, że nie jest w trakcie choroby Covid-19, nie jest objęty obowiązkiem kwarantanny ani nikt  z osób wspólnie zamieszkujących
 4. Ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin badania lub egzaminu /w przypadku wcześniejszego przybycia należy poczekać  przed szkołą na możliwość wejścia/
 5. Nie poruszanie się po szkole poza wyznaczonymi na przesłuchanie miejscami