Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Dla Kandydatów

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM II-go stopnia.

 

Na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych z dnia 26 maja 2020 r.,

w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, będą przeprowadzane egzaminy wstępne (do klas pierwszych) i kwalifikacyjne (do klas wyższych) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st.

Szczegółowe informacje udzielane będą telefonicznie w sekretariacie ZPSMuz. w godz. od 9:00 do 17:00, od poniedziałku 2 czerwca 2020 r.

W bieżącym roku szkolnym będzie to egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych – czas 10 min. (bez akompaniamentu).

Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.


Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM I-go stopnia

Na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych  z dnia 26 maja 2020 r. w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 6 czerwca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, będą przeprowadzane badania przydatności kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Badania kandydatów polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz krótkiej rozmowie z psychologiem/pedagogiem szkolnym. Do klas wyższych OSM I st. i PSM I st. będzie  w powyższym czasie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie w sekretariacie ZPSMuz. od poniedziałku do piątku w godz. od 9:15 do 12:30.

Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół II st. zostaną przekazane w następnym komunikacie.


 

Szanowni Państwo,
Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można składać do 27 maja. W przyszłym tygodniu podamy szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów do szkoły oraz terminy egzaminów wstępnych.


Szanowni Państwo!
Został już uruchomiony elektroniczny wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Prosimy o wypełnienie formularza, dane zostaną zapisane automatycznie. Pozostałe dane osobowe, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zbierzemy w trakcie przesłuchań kandydatów. Przesłuchania i egzaminy kandydatów są planowane w czerwcu br. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Link do formularza

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że od 15 kwietnia uruchomimy elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły.  Badanie przydatności kandydatów  oraz egzaminy wstępne są planowane  w dniach 1 – 5 czerwca br. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach.