Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Dla Kandydatów

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole prosimy o złożenie w dniach od  06 kwietnia do 24 maja br. w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów. Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 8:00 – 18:00

Dzień otwarty 06 kwietnia 2019 r.

Egzaminy i przesłuchania na rok 2019/2020 rozpoczynają się od 03 czerwca.

OSM I st. i PSM I st. (szkoła podstawowa)

Należy wypełnić podanie (od 6 kwietnia br.) i dostarczyć je w formie papierowej.

Organizujemy kurs przygotowawczy w soboty (27.04; 11, 18, 25.05; 01.06), w cenie 150 zł.

W godzinach przedpołudniowych. Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły.

Badania przydatności do szkół I st. :

 • Obowiązkowy test rytmiczny i melodyczny 18 i 25 maja 2019 r.
 • OSM I st. i PSM I st. 03.06 – 07.06.2019 r.

OSM II st. i PSM II st. (poziom gimnazjum i liceum)

Należy wypełnić podanie (od 6 kwietnia br.) i dostarczyć je w formie papierowej.

OSM II st. – Klasa I

 • odpis ocen za I semestr szkoły ogólnokształcącej i muzycznej
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – czerwiec

OSM II st. – dodatkowy nabór do klasy III i IV (odpowiednik I kl. liceum)

 • odpis ocen za I semestr szkoły ogólnokształcącej i muzycznej
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego OSM II st.
 • klasa wokalistyki – zaświadczenie od foniatry o możliwości kształcenia wokalnego
 • świadectwo z ostatniej klasy PSM I st.

UWAGA! Istnieje możliwość podjęcia nauki w PSM II st. bez „przygotowanie muzycznego” – klasa kontrabasu, wokalistyki i wybranych instrumentów dętych (fagot, waltornia).

 

Terminy egzaminów wstępnych dla II st.:

 • test pisemny – 03 czerwca 2019 r.
 • sekcja fortepianu – 04 czerwca 2019 r.
 • sekcja instrumentów dętych – 04 czerwca 2019r.
 • sekcja instrumentów smyczkowych – 5 czerwca 2019 r.
 • wydział wokalny – 03czerwca 2019 r.

Na egzamin wstępny ze śpiewu, prosimy o przygotowanie 2 utworów wokalnych

ZAKRES WYMAGAŃ OCENIANYCH PODCZAS EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Zakres wymagań obowiązujacych podczas egzaminów wstępnych do I klasy OSM i PSM II st.

Ćwiczenia słuchowe (rozpoznawanie, zapisywanie, śpiewanie):

 • Ćwiczenia 1 – głosowe tonalne a’vista
 • Gamy do 5 znaków: durowe naturalne, molowe, we wszystkich odmianach
 • Interwały
 • Trójdźwięki: durowe i molowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, zmniejszone i zwiększone
 • Triada harmoniczna w odmianach gam: durowej naturalnej, moll harmonicznej
 • D7 we wszystkich postaciach
 • Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika
 • Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu

Zasady muzyki:

 • Gamy: znajomość koła kwintowego (tonacje durowe do 5 znaków i molowe równoległe),
 • Budowanie gam: durowej naturalnej, molowych, we wszystkich odmianach
 • Interwały – budowanie od podanego dźwięku
 • Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku: trójdźwięku durowego i molowego w postaci zasadniczej i w przewrotach, trójdźwięku zmniejszonego i zwiększonego
 • Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i moll harmonicznej)
 • Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku i rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej
 • Znajomość struktury D7 w przewrotach

Zakres wymagań ocenianych podczas egzaminów wstępnych do IV klasy OSM i PSM II st.

Ćwiczenia słuchowe (rozpoznawanie, zapisywanie, śpiewanie):

 • Ćwiczenia 1-głosowe tonalne a’vista
 • Gamy do 7 znaków: durowe naturalne i harmoniczne, molowe, we wszystkich odmianach
 • Interwały proste i złożone
 • Trójdźwięki: durowy, molowy i zmniejszony w postaci zasadniczej i w przewrotach, zwiększony
 • Triada harmoniczna w odmianach gam: dur naturalnej i harmonicznej, moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej
 • D7 we wszystkich postaciach
 • Powtórzenie głosem zagranego poprzednika, dośpiewanie następnika
 • Ćwiczenia rytmiczne – realizacja zapisanego rytmu

Zasady muzyki:

 • Gamy: znajomość koła kwintowego (tonacje do 7 znaków) i pokrewieństwa tonacji,
 • budowanie gam: durowej naturalnej i harmonicznej, molowych, we wszystkich odmianach
 • Interwały – budowanie od podanego dźwięku:
 • Trójdźwięki – budowanie od podanego dźwięku trójdźwięku durowego, molowego i zmniejszonego w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz trójdźwięku zwiększonego
 • Triada harmoniczna – budowanie w podanej tonacji (w odmianie dur naturalnej i harmonicznej i w moll harmonicznej, doryckiej i eolskiej)
 • Dominanta septymowa: budowanie od podanego dźwięku D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach
  rozwiązywanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach
 • Wiadomości z zakresu agogiki, dynamiki, artykulacji, ozdobników i kluczy

Harmonia:

 • Posługiwanie się trójdźwiękami triady i różnymi formami D: w zadaniach z danym sopranem, basem cyfrowanym lub funkcjami w układzie skupionym
 • Granie kadencji doskonałych w układzie skupionym

Historia Muzyki:

 • Ogólna znajomość epok w historii muzyki oraz kompozytorów i ich twórczości.
 • Szczegółowa znajomość epok: Starożytności, Średniowiecza i Renesansu

 

Ogłoszenie wyników