Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Archiwum

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Plan lekcji dostępny w zakładce plany

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 17.00 w sali koncertowej szkoły

Rada Plenarna

Rada Plenarna ZPSMuz im. M. Karłowicza odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 14.00

Lista zwolnionych z egzaminu ustnego

Kolejność alfabetyczna:

Bil Amelia

Cebula Wojciech

Chmiel Kacper

Chwastek Katarzyna

Czekaj Anna

Dąbrowska Alicja

Długosz Aleksandra

Filipowska Barbara

Fiołek Adam

Godzwon Aleksandra

Kosmala Marcel

Kościelniak Aleksandra

Piotrowicz Milena

Pytel Michał

Sroczyk Adrianna

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

OSM I i II st.

środa/czwartek 15-16 maja

 

OSM I st.

Kl. IA     środa godz. 18.00      s. A115

Kl. IB     środa godz. 18.00      s. A125

Kl. IIA    czwartek godz. 17.30 s. BB24

Kl. IIB    czwartek godz. 17.30 s. B025

Kl. IIIA   –

Kl. IIIB   środa godz. 17.30      s. BB25

Kl. IVA  środa godz.  17.00      s. A110

Kl. IVB  czwartek godz.  18.00 s. A065

Kl. VA   środa  godz.  17.30     s. A064

Kl. VB   czwartek godz. 17.30  s. A111

Kl. VIA  czwartek godz. 17.00  s. A112

Kl. VIB  środa godz. 17.130     s. A109

Kl. VII   środa godz.  17.30      s. A108

Kl. VIII  środa godz.  17.30      s. A106

OSM II st.

Kl. I      środa godz. 17.30    s.  A082

Kl. II     środa godz. 17.30    s.  B108

Kl. III    środa godz. 18.00    s.  B209

Kl. IV   środa godz.  17.00    s.  B205

Kl. V   czwartek godz.  18.00    s. B206

UWAGA ! KONSULTACJE DLA RODZICÓW !

W środę  10 kwietnia w godz. 17.00 do 20.00 odbędą się konsultacje nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów teoretycznych dla rodziców uczniów OSM I i II st.

OSM I st.

Kl. IA    –

Kl. IB     godz. 18.00    s. A125

Kl. IIA    –

Kl. IIB    godz. 17.30    s. B025

Kl. IIIA   godz. 17.00    s. B024

Kl. IIIB   godz. 17.30    s. BB25

Kl. IVA   godz.  17.00    s. A110

Kl. IVB   godz.  17.00    s. A065

Kl. VA    godz.  17.30    s. A064

Kl. VB    godz. 17.30     s. A111

Kl. VIA   godz. 17.00     s. A112

Kl. VIB   godz. 17.15     s. A109

Kl. VII    godz.  17.30    s. A108

Kl. VIII   godz.  17.15    s. A106

OSM II st.

Kl. I      godz. 17.30    s.  A082

Kl. II     godz. 17.30    s.  B108

Kl. III    godz. 18.00    s.  B209

Kl. IV   godz.  17.00    s.  B205

Kl. V    –

Kl.VI    godz.   17.00   s.  B023