Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Archiwum

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

OSM I i II st.

środa 22 stycznia

 

OSM I st.

Kl. IA     godz. 17.30   s. B024

Kl. IB     godz. 17.30   s. BB25

Kl. IIA    –

Kl. IIB    –

Kl. IIIA   godz. 17.30   s. BB24

Kl. IIIB   godz. 17.30   s. B025

Kl. IVA  godz.  17.30   s. A110

Kl. IVB  godz.  17.00   s. A109

Kl. VA   godz.  17.30   s. A112

Kl. VB   godz.  17.30   s. A065

Kl. VIA  –

Kl. VIB  godz.  17.30   s. A111

Kl. 7A   godz.  17.30   s. A108

Kl. 8A   godz.   18.00  s. B206 /czwartek/

 

OSM II st.

Kl. I      godz. 17.00    s.  A082

Kl. II     godz. 17.00    s.  B108

Kl. III    godz. 17.00    s.  B205

Kl. IV    godz. 17.00    s.  B209

Kl. V     godz. 17.30    s.  A106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłuchania CEA Instrumentów Dętych Blaszanych

Szanowni Państwo!
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie
jest współorganizatorem Przesłuchań CEA Instrumentów Dętych Blaszanych
dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia  w dniach 19 – 20 marca 2020 r.
W związku z powyższym prosimy o przesłanie na adres przesluchania.cea@zpsmuz.pl:

 1.  Wypełnionej elektronicznie „Indywidualnej karty punktacyjnej” (imię i
  nazwisko ucznia, klasa, rok nauki, wiek, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko
  nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, wykonywany program) w pliku
  edytowalnym. [Pobierz]
 2.  Wypełnionej elektronicznie, zeskanowanej „Karty zgłoszenia”, opatrzonej
  pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora, z precyzyjnie podanym czasem
  prezentacji. [Pobierz]
  Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 15 lutego 2020 roku.

 


 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie

Jak pomóc dziecku przygotować się do wystąpień publicznych?

Poradnik dla domowych trenerów (rodziców)
27 listopada 2019, środa, godz. 18.00

Podczas spotkania Rodzice będą mogli podzielić się z psychologiem muzyki problemami związanymi ze wspomaganiem rozwoju artystycznego dziecka. Psycholog przedstawi propozycje rozwiązań typowych problemów związanych z ćwiczeniem i występowaniem (problemy z motywacją do ćwiczenia, trudności ze skupieniem uwagi, regulacją emocji podczas niepowodzeń (pomyłka) oraz występowania (trema) i in. Korzystając z doświadczeń terapeutycznych, zdobytych z pracy w muzykami, zaproponuje rozwiązania bardziej nietypowych problemów.

Prowadząca: dr Julia Kaleńska-Rodzaj

Muzyk (klasa fortepianu, śpiewu), doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii muzyki, zwłaszcza w zagadnieniach psychologicznego przygotowania się muzyka do występu publicznego i uwarunkowań sukcesu wykonawczego w muzyce. Współpracuje z Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki UMFC, Instytutem Psychologii UJ, Studium Pedagogicznym UJ prowadząc zajęcia warsztatowe
poświęcone radzeniu sobie z emocjami w sytuacji występu publicznego. Od 2008 r. prowadzi indywidualne konsultacje i warsztaty w zakresie radzenia sobie z emocjami dla uczniów, studentów i profesjonalistów przygotowujących się do ważnych występów, konkursów. Realizuje własne autorskie programy, m. in. „Oswoić tremę”, „Efektywny wykonawca” i in.
Jest organizatorką wielu wydarzeń promujących psychologię muzyki w Polsce, założycielką Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów „KODA”
(www.koda.krakow.pl).

HARMONOGRAM II ETAPU

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

20-22 LISTOPADA 2019

Kolejność wyłoniono na podstawie losowania litery alfabetu.

9:00
PANASIEWICZ Bruno
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
9:15
PILCH Wilhelm
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
9:30
STABRYŁA Zofia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
9:45
BAŁAGA Emilia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
10:00
BENDIG Kacper
Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu
10:15
BUJNOWICZ Oktavia
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
* * *
10:45
CECOT Dominika
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
11:00
FURMANEK Bartosz
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
11:15
GALYTSKYI Andrii
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
11:30
KLEINERT Emilia
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
11:45
KUDLIŃSKA Jagoda
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie

12:00
KUROPKA Orest
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU

X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie

1. BAŁAGA Emilia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
2. BENDIG Kacper
Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu
3. BUJNOWICZ Oktavia
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
4. CECOT Dominika
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
5. FURMANEK Bartosz
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
6. GALYTSKYI Andrii
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
7. KLEINERT Emilia
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
8. KUDLIŃSKA Jagoda
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
9. KUROPKA Orest
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie
10. PANASIEWICZ Bruno
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
11. PILCH Wilhelm
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie
12. STABRYŁA Zofia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie