Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Archiwum

Lista zwolnionych z egzaminu ustnego

Kolejność alfabetyczna:

Bil Amelia

Cebula Wojciech

Chmiel Kacper

Chwastek Katarzyna

Czekaj Anna

Dąbrowska Alicja

Długosz Aleksandra

Filipowska Barbara

Fiołek Adam

Godzwon Aleksandra

Kosmala Marcel

Kościelniak Aleksandra

Piotrowicz Milena

Pytel Michał

Sroczyk Adrianna

UWAGA ! KONSULTACJE DLA RODZICÓW !

W środę  10 kwietnia w godz. 17.00 do 20.00 odbędą się konsultacje nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów teoretycznych dla rodziców uczniów OSM I i II st.

OSM I st.

Kl. IA    –

Kl. IB     godz. 18.00    s. A125

Kl. IIA    –

Kl. IIB    godz. 17.30    s. B025

Kl. IIIA   godz. 17.00    s. B024

Kl. IIIB   godz. 17.30    s. BB25

Kl. IVA   godz.  17.00    s. A110

Kl. IVB   godz.  17.00    s. A065

Kl. VA    godz.  17.30    s. A064

Kl. VB    godz. 17.30     s. A111

Kl. VIA   godz. 17.00     s. A112

Kl. VIB   godz. 17.15     s. A109

Kl. VII    godz.  17.30    s. A108

Kl. VIII   godz.  17.15    s. A106

OSM II st.

Kl. I      godz. 17.30    s.  A082

Kl. II     godz. 17.30    s.  B108

Kl. III    godz. 18.00    s.  B209

Kl. IV   godz.  17.00    s.  B205

Kl. V    –

Kl.VI    godz.   17.00   s.  B023

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 

ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH

IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE

6 KWIETNIA 2019 R.

GODZ. 9.30 – 13.30

 

ROZPOCZĘCIE –  GODZ. 9.30     SALA KONCERTOWA (budynek A)

 

PODCZAS DNIA OTWARTEGO CZYNNE BĘDĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUCZANIA

NAUCZYCIELE GRY NA INSTRUMENTACH

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA SŁUCHU

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

BIBLIOTEKA ORAZ SEKRETARIAT

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

OSM I i II st.

środa-czwartek 30-31 stycznia

 

OSM I st.

Kl. IA     środa – godz. 18.00    s. A115

Kl. IB     środa – godz. 18.00    s. A125

Kl. IIA    środa – godz. 18.00    s. BB24

Kl. IIB    środa – godz. 17.30    s. B025

Kl. IIIA   czwartek- godz. 17.30 s. B024

Kl. IIIB   środa – godz. 18.00    s. BB25

Kl. IVA  środa – godz.  17.45    s. A110

Kl. IVB  środa – godz.  17.30    s. A065

Kl. VA   środa – godz.  17.30    s. A064

Kl. VB   czwartek – godz. 17.30 s. A111

Kl. VIA  czwartek – godz. 17.00 s. A112

Kl. VIB  środa – godz.  17.30   s. A109

Kl. VII   środa – godz.  17.30   s. A108

Kl. VIII  środa – godz.  17.30   s. A106

OSM II st.

Kl. I   czwartek – godz. 17.30    s.  A082

Kl. II    środa – godz.  17.30     s.  B108

Kl. III   środa – godz.  18.00     s.  B209

Kl. IV  środa – godz.   17.30     s.  B205

Kl. V   środa – godz.   18.00     s.  B204

Kl.VI   środa – godz.   17.30     s.  B023