Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Archiwum

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM II-go stopnia.

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM II-go stopnia …więcej

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM I-go stopnia

Komunikat w sprawie rekrutacji do OSM i PSM I-go stopnia …więcej

Nabór 2020/2021

Szanowni Państwo,
Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można składać do 27 maja. W przyszłym tygodniu podamy szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów do szkoły oraz terminy egzaminów wstępnych.

Harmonogram egzaminu maturalnego i ósmoklasisty 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

 

Część pisemna

 

Data Przedmiot Poziom/czas trwania egzaminu Godzina rozpoczęcia
  8 czerwca

poniedziałek

Język polski poziom podstawowy

170 min.

9.00
 8 czerwca

poniedziałek

Język polski poziom rozszerzony

180  min

14.00
9 czerwca

wtorek

Matematyka poziom podstawowy

170 min.

9.00
10 czerwca

środa

Język angielski Poziom podstawowy

120 min

9.00
10 czerwca

środa

Język angielski poziom rozszerzony

150 min.

14.00
15 czerwca

poniedziałek

Matematyka poziom rozszerzony

180 min.

9.00
16 czerwca

wtorek

Biologia Poziom

Rozszerzony

180 min.

9.00
26 czerwca

piątek

Język włoski

 

Poziom rozszerzony

120 min.

9.00

 

Termin odbioru wyników egzaminu maturalnego – 11 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

 

 

Data Przedmiot Godzina rozpoczęcia
16 czerwca           wtorek Język polski 9.00
17 czerwca

środa

Matematyka 9.00
18 czerwca

czwartek

Język angielski 9.00

 

Termin przekazania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

 

Komunikat CEA w sprawie egzaminów dyplomowych

Z uwagi na stan epidemiczny panujący na terenie kraju i duże prawdopodobieństwo jego dalszego trwania także po 22 czerwca 2020 r., organizacja egzaminów dyplomowych będzie wymagała zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich przeprowadzenia, w sposób gwarantujący możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom. Powołanie komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych będzie mogło zatem nastąpić dopiero po zapewnieniu przez szkołę wskazanych wyżej warunków.

Centrum przypomina, że zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.), za ustalenie warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, odpowiada dyrektor szkoły.

Nabór 2020/2021

Szanowni Państwo !
Został już uruchomiony elektroniczny wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Prosimy o wypełnienie formularza, dane zostaną zapisane automatycznie. Pozostałe dane osobowe, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji zbierzemy w trakcie przesłuchań kandydatów. Przesłuchania i egzaminy kandydatów są planowane w czerwcu br. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Link do formularza